DZIKIE ŻYCIE 03.02.2012

Lutowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2012-02-okl-dz.jpg

Dwa artykuły z numeru lutowego są już dziś dostępne na naszej stronie. „W sejmie ponownie o parkach narodowych” Krzysztofa A. Worobca – relacjonujący pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz wywiad z Przemysławem Chylareckim „Zmiana ustawy to szansa dla wszystkich”. Od 2001 roku nie powstał w Polsce żaden park narodowy – „Wyjściem z impasu może być zmiana obowiązującego prawa” – pisze Krzysztof A. Worobiec.

Tematami wiodącymi numeru są: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, skąd się biorą w lesie ranne zwierzęta, Pierwsza Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody, etyka i filozofia Dietera Birnbachera.

Numer lutowy wydany został w nowym składzie pisma. Nowy wygląd pisma oraz jego nowe rubryki powinny jeszcze bardziej zachęcić czytelników do lektury miesięcznika.

Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 lutego oraz w salonach Empiku, Garmond Press i Franpress od 6 lutego. Zachęcamy do lektury!

Numery archiwalne Dzikiego Życia

Wypowiedzi o Dzikim Życiu

W lutowym numerze DŻ ponadto:

 • „Skąd się biorą w lesie ranne zwierzęta?” Zenona Kruczyńskiego
 • „Razem dla przyrody” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • „Los naszej Szkoły zależy od Polaków” wywiad z Władimirem Borejką
 • „Rezolucja I Szkoły Ochrony Przyrody Borejki-Wojciechowskiego”
 • „Etyka, polityka i demokracja. Etyka środowiska z perspektywy Dietera Birnbachera” Hanny Schudy
 • „Wartość immanentna przyrody czy interesy człowieka? Etyczne dylematy ochrony środowiska” wywiad z Dieterem Birnbacherem
 • „Natura jako norma działania?” Hanny Schudy
 • „»Zielone Brygady« – forum dla »ludzi z branży«” Moniki Stasiak
 • „Luty – felieton przewrotny. Kalendarz przyrody” Tomasza Lippomana
 • „Człowiek i natura – utracony zielony raj?” Juraja Lukáča
 • „Cultus” Janusza Korbela
 • „O czym świadczą nasze lasy?” Ryszarda Kulika
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • Ścinki
Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach EmpikGarmond Press, Franpress oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.