Miesięcznik Dzikie Życie

Lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 3-7-2012

2012-07-okl-dz.jpg

Dwa artykuły z numeru lipcowo-sierpniowego są już dziś dostępne na naszej stronie. „Zamknąć ekowojownika” Olgierda Dilisa o przyczynach i kulisach zatrzymania kapitana Paula Watsona, kierującego Sea Shepherd Conservation Society, organizacją działającą na rzecz waleni, fok, rekinów i tuńczyków. Jego flota, zwana Neptun’s Navy, czyli Marynarka Wojenna Neptuna, zasłynęła spektakularnymi akcjami w obronie dzikich zwierząt, w tym nawet zatopieniami statków wielorybniczych. Drugi dostępny tekst to artykuł Grzegorza Bożka „Zrównoważenie na rozdrożu”.

Tematami wiodącymi numeru są: Sea Shepherd – sytuacja kapitana Paula Watsona oraz wywiad z Chadem Halsteadem, bosmanem statku „Steve Irvin”; różne oblicza ochrony ptaków, a także kolejny artykuł omawiający bieżącą sytuację dotyczącą ochrony Puszczy Białowieskiej.

Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 lipca oraz w salonach Empiku, Garmond Press i Franpress od 9 lipca. Zachęcamy do lektury!

Numery archiwalne Dzikiego Życia

Wypowiedzi o Dzikim Życiu

W lipcowo-sierpniowym numerze DŻ ponadto:

 • „Radykalizm jest agresywny” wywiad z Chadem Halsteadem
 • „Urządzanie Puszczy” Adama Bohdana
 • „Zrównoważenie na rozdrożu” Grzegorza Bożka
 • „Jak »Orzeł« i »Reszka« pracują dla innych orłów” wywiad z Dariuszem Anderwaldem
 • „Aby lepiej poznać ptaki” wywiad z Grzegorzem Cierlikiem
 • „Fascynujące Corvus” wywiad z Esther Woolfson
 • „Dla miłośników i badaczy ptaków” Grzegorza Bożka
 • „Pieśniarz krainy kęp i wiecznej nędzy” Dagmary Stanosz
 • „Mądrość wody” Moniki Stasiak
 • „Góry Czergowskie, Słowacja” Ryszarda Kulika
 • „»Salamandra« – przyroda w obiektywie” Moniki Stasiak
 • „Zwierzę” Ryszarda Kulika
 • „Jestem po stronie biosfery” Juraja Lukáča
 • „Babcia z Puszczy” Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • Ścinki
Logo miesięcznika Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press, Franpress oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.

eGazety logo
e-kiosk logo