DZIKIE ŻYCIE

Smutny los pewnego wilka

Miesięcznik Dzikie Życie

Może ktoś z czytelników „Dzikiego Życia” pamięta jeszcze huczna reklamę w telewizyjnym programie Animals wilka – symbolu z Białowieży – Kazana? Pisaliśmy o nim także w informatorze Pracowni. Kazan i drugi wilk – Wiki, wybrane przez kłusowników z gniazd, przebywały przez jakiś czas w klatkach Zakładu Badania Ssaków w Białowieży, a pracownicy Zakładu starali się je wyprowadzać każdego dnia na spacery. W końcu oba wilki trafiły do rezerwatu pokazowego BPN skąd Wikiego pozbyto się do – cieszącego się fatalną opinią – zoo w Białymstoku, a Kazan przebywa w wolierze (pierwotnie przeznaczonej dla ptaków) o wymiarach 18 x 30 m.

Skończyły się jego spacery i cierpi na samotność.

Celem polepszenia warunków przebywania wilka w rezerwacie pragniemy przystosować dla niego sąsiednią zagrodę o powierzchni 1,52 ha. Do tej zagrody będzie on wpuszczany na dłuższy czas po zamknięciu rezerwatu dla zwiedzających. Przystosowanie zagrody będzie polegało na wymianie ogrodzenia na nowe z dwóch stron oraz zabezpieczenie jej przed możliwością podkopania się wilka. Koszt tych prac wyniesie około 400 milionów. Dzienny koszt utrzymania wilka wynosi około 50 tys. złotych

z informacji pana dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego dr inż. Czesława Okołowa.