DZIKIE ŻYCIE

Wiersze

Marcin Guzior

Wspólnicy

wiatrem hula wilk
– z drzewem
za pan brat

Wiedza

czy wiesz
że stan twej wiedzy
nie przystaje do gwiazd?!

***

Powstaje powoli,
przejaśnia nocne myśli
pierwszym oddechem słońca…
Wtulony
w mgły zwoje,
opada z gór w dolinę…
Z milczenia
ptak przeradza się
w krzyku tarczę
– poranne powitanie dnia.

Marcin Guzior