DZIKIE ŻYCIE

Białowieża w parlamencie

26.04.1995. Podczas oficjalnej inauguracji Europejskiego Roku Ochrony Przyrody profesor Tomiałojć (Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk) oraz poseł Krzysztof Wolfram i senator Janusz Okrzesik (obaj UW) upominają się o ochronę Puszczy. Minister Żelichowski odpowiada, że nie ma pieniędzy.

27.04.1995. Posłowie Radosław Gawlik, Maria Zajączkowska, Krzysztof Wolfram i Kazimierz Szczygielski (wszyscy UW) składają zapytanie poselskie w sprawie zaprzestania wycinki starodrzewów w Puszczy Białowieskiej. Podczas debaty nad uchwałą senatu w sprawie Europejskiego Roku Ochrony Przyrody senator Okrzesik apeluje o ochronę Puszczy. W ławach rządowych nie ma przedstawiciela MOŚZNiL.

9.05.1995. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska ma obradować nad projektem uchwały sejmu w sprawie objęcia całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego.

10.05.1995. Senacka Komisja Ochrony Środowiska ma przyjąć własne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Uwaga: Podczas inauguracji Europejskiego Roku Ochrony Przyrody w polskim parlamencie, na informację o trwającej demonstracji na Placu Zamkowym, niektórzy zebrani zareagowali okrzykami: „Za czyje pieniądze? Kto im płaci?”.

Czerwiec 1995 (6/13 1995) Nakład wyczerpany