DZIKIE ŻYCIE

Earthaction

Marta Lelek

Zmiany klimatu są bezwzględnie największym zagrożeniem dla przetrwania ludzi i całego życia na naszej planecie. Działania człowieka prowadzone na coraz większą skalę w szybkim tempie prowadzą do zmian atmosfery Ziemi. Procesy spalania i niszczenie lasów prowadzą wprost do wzrostu średniej temperatury ziemi nienotowanej od dziesięciu tysięcy lat.

Podnoszący się poziom mórz i oceanów, zagrożenia upraw, powodzie, huragany, susza, wzrastające obszary biedy, szerzenie się chorób i zagrożenie eksterminacją milionów gatunków – to tylko niektóre problemy, przed którymi ludzkość już stanęła.

Rezultatem podpisania w Rio Konwencji Zmian Klimatycznych jest organizowane w Berlinie pod koniec marca i na początku kwietnia spotkanie przywódców ponad 160 państw.

EARTHALERT wzywa: rozliczmy swoich polityków, czy pamiętają o podjętych zobowiązaniach, czy pozostają obojętni? Co polski minister ochrony środowiska, co polski rząd robi dla realizacji porozumień z Rio? W expose nowego premiera nie było ani słowa o ekologii. Minister Żelichowski głosi, że z ochroną środowiska jest tak dobrze, iż nie trzeba o niej w ogóle mówić. Polski rząd zmierza do likwidacji ministerstwa ochrony środowiska. Dopóki sama przyroda nie rozliczy ślepych polityków (razem z nami wszystkimi) jest jeszcze czas abyśmy my ich rozliczali.

ML

Kwiecień 1995 (4/11 1995) Nakład wyczerpany