DZIKIE ŻYCIE

Donosy

Resurgence, maj/czerwiec 1995

Kitty Dimbleby, 14-letnia aktywistka, która zaangażowała się w protest przeciwko budowie autostrady w pobliżu zabytkowego miasta Bath w Anglii pisze wzruszający artykuł „Przebudzenie”. Przypomina dorosłym, przemądrzałym ludziom, że zwierzęta i rośliny zamieszkujące broniony przez nią obszar, jej bracia i siostry broniły go swoimi własnymi ciałami. Podobnie jak robią to tubylcy lasów deszczowych. Kity pisze z pozycji drzewa. Zwraca się do modlących się w kościele będąc drewnianą ławką, o którą opierają swoje ramiona. Przypomina im, że jest starsza od ich religii. Opowiada o ludziach, którzy jej bronią, a w końcu o tych, którzy zjawili się pewnego dnia, w żółtych kombinezonach i kaskach na głowach, w towarzystwie wielkich, monstrualnych maszyn niszczących wszystko, co żyje. Swoją wzruszającą relację Kitty kończy słowami:

Człowiek zaczyna dostrzegać co czyni. Musi się przebudzić, bo w przeciwnym razie betonowa dżungla zaleje wszystko co jest prawdziwym życiem, a maszyny stworzone przez Człowieka same go zniszczą.

Urban Wildllfe News, nr 2, maj 1995

Zwraca uwagę artykuł „Czym są rezerwaty biosfery?” W polskim prawie nie ma pojęcia rezerwatu biosfery, jednak chętnie odwołujemy się do tego modelu stworzonego w ramach MAB UNESCO, na przykład w trakcie sporów o formę ochrony Puszczy Białowieskiej. Otóż idea rezerwatów biosfery nie jest bynajmniej ideą przypisaną tylko dzikiej przyrodzie w jej naturalnych, pierwotnych przejawach. Mówi się ostatnio dużo o stosowaniu koncepcji rezerwatów biosfery dla miast. Koncepcja UNESCO rezerwatów biosfery polega na ochronie przykładowych ekosystemów, charakterystycznych dla poszczególnych obszarów naturalnych. Każdy taki rezerwat ma być regionalnym ośrodkiem badań, edukacji i doświadczeń płynących z ekosystemów naturalnych i gospodarowanych. Rezerwaty biosfery są pojęciem bardzo ogólnym i mieszczą zarówno obszary będące pod ścisłą ochroną jak też i obszary zaludnione, w których może mieć miejsce intensywna produkcja, pod warunkiem, że będzie ona podporządkowana zasadzie zrównoważonego rozwoju. Ideą rezerwatów biosfery jest wypracowanie modeli dla przyszłości. Ich głównym celem nie jest idea konserwatorska, lecz model gospodarczy promujący właściwe sposoby życia. Nic więc dziwnego, że naukowcy MAB zebrani niedawno w Manchesterze skłaniali się do poglądu, iż idea rezerwatu biosfery pasuje dobrze do obszarów zurbanizowanych miejskich i wiejskich. Szerzej zostało to przedstawione w ulotce wydanej niedawno przez UNESCO.

Lipiec 1995 (7/14 1995) Nakład wyczerpany