DZIKIE ŻYCIE

Polemika wokół wycinania rezerwatu

A. G.

„Dzikie Życie” otrzymało odpowiedź Nadleśnictwa Knyszyn w związku z artykułem opisującym „Wycinanie rezerwatu”.

Niestety, 3/4 listu zawiera informacje dlaczego las trzeba wycinać i rezerwaty też. Argument, że „podczas operacji żaden pacjent nie wygląda korzystnie” a obecnie rosnące (na zrębie zupełnym) młode pokolenie drzew z pewnością prezentuje się ładniej niż starodrzew przypomina żart: Operacja się udała, tylko że pacjent zmarł. Oświadczenie, że autorka listu opisującego wycięte drzewa w rezerwacie „trafiła do niego w najbardziej niekorzystnym momencie” rodzi pytanie – kiedy jest właściwy moment do odwiedzania rezerwatów w Puszczy Knyszyńskiej. Chyba po 2095 roku, czyli za sto lat, bo tyle będzie trzeba czekać aż wyrosną okazałe, „dostosowane do siedliska” drzewa w miejsce ściętych. Dzisiaj chyba owa „szybka reakcja” Nadleśnictwa powinna mieć ciąg dalszy w oparciu o art. 55 ustawy o ochronie przyrody mówiący, że Kto na terenie objętym ochroną przyrody wbrew przepisom na nim obowiązującym pozyskuje, niszczy lub uszkadza rośliny […] podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywny […].

A.G.

Białystok

Listopad 1995 (11/18 1995) Nakład wyczerpany