Miesięcznik Dzikie Życie

2/9 1995 Luty 1995

Donosy

People & The Planet (nr 4/1994)

Ostatni numer tego kwartalnika w roku ‘94 porusza kilka dramatycznych problemów współczesności. Artykuł o uchodźcach ekologicznych napisany przez Normana Myersa, prowadzącego światowe badania na ten temat, omawia narastający problem coraz to bardziej masowych migracji ludzi, którzy muszą opuszczać różne rejony świata z powodu ocieplania się klimatu, pustynnienia, wylesiania czy katastrof ekologicznych. Chociaż na ogół nie zdajemy sobie sprawy z ogromu tego problemu, to jednak według opinii Myersa będzie on w najbliższym czasie już jednym z najtrudniejszych problemów społecznych na naszej planecie. Dotyczy on sfery zarówno społecznej jak też ekonomicznej i politycznej i ukazuje jak bardzo obecny porządek świata nie pasuje do najważniejszych zagrożeń, często ich nie dostrzegając lub nie chcąc dostrzec.

Resurgence (Nr 168, styczeń/luty 1995)

Naszą szczególną uwagę w tym numerze „Resurgence” zwrócił fundamentalny artykuł twórcy głębokiej ekologii, prof. Arne Naessa: „Siedem punktów ekologii”, który od razu drukujemy w „Dzikim Życiu”. Ponadto jak zwykle w „Resurgence” wiele innych, ciekawych artykułów. „Męski umysł” – to rozdział z książki The Passion of the Western Mind Richarda Tarnasa o współczesnym doświadczeniu „śmierci mężczyzny”, a właściwie śmierci mężczyzny zachodniej cywilizacji (męskich ideałów, absurdalnej patriarchalnej hierarchii itp.). „Art and the Shamanic Spirit” to tekst o roli współczesnych artystów zbliżonej do roli szamanów. O związkach między kobietą, drzewem i mężczyzną w tradycji hinduskiej pisze Gita Mehta w pięknym eseju „Kultura drzew”. Przypomina dawne mity i najnowsze zmagania o uratowanie drzew przeznaczonych na handel (m.in. pisze o ruchu chipko; kobietach obejmujących drzewa i broniących ich swoim ciałem). Artykuł kończy się stwierdzeniem, że wylesiony kraj jest krajem smutku, a ludzie, którzy wycinają drzewa odcinają się dosłownie od swych kulturowych i filozoficznych korzeni.