DZIKIE ŻYCIE

Pracownia przyłączyła się do światowej sieci Native Forest Network

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zarząd Pracowni postanowił o przyłączeniu się naszej organizacji do światowej Sieci Lasów Naturalnych, gdy otrzymaliśmy zaproszenie od europejskich koordynatorów NFN. Zarząd uznał, że filozofia i cele NFN są całkowicie zbieżne z naszymi poglądami. Przedstawiamy członkom Pracowni na rzecz wszystkich istot i czytelnikom „Dzikiego Życia” krótką charakterystykę sieci, w której od kwietnia uczestniczymy:

Filozofia

NFN to światowy związek autonomicznych działaczy na rzecz lasów, tubylców zamieszkujących lasy, biologów zajmujących się ochroną lasów i pozarządowych organizacji. NFN działa na zasadzie wzajemnego porozumienia i jest związkiem niehierarchicznym, niepatriarchalnym, wyrzekającym się w działaniach wszelkich form przemocy. Ponadto NFN odrzuca wszelkie formy dyskryminacji z powodu przynależności rasowej, płci, kultury, klasy społecznej czy gatunku.

Przesłanie

Zachowanie ostatnich, pozostałych jeszcze na ziemi lasów naturalnych, zarówno strefy umiarkowanej jak i innych. Działania dla ich ratowania, dalszego rozwoju i zachowania ewolucyjnych możliwości.

Cele

  1. Zapewnienie zachowania różnorodności biologicznej i ekologicznej niepodzielności;
  2. Uszanowanie praw ludności tubylczej i tradycyjnych mieszkańców lasów i zapewnienie ochrony i zachowania tożsamości kulturowych wartości ekosystemów;
  3. Zapewnienie utrzymania ekologicznych zdolności produkcyjnych ekosystemów naturalnych i przekształconych tak, by mogły one służyć wszystkim gatunkom, w tym również ludziom.
Maj 1995 (5/12 1995) Nakład wyczerpany