DZIKIE ŻYCIE

Intercell nawołuje do wycinania lasów!

Miesięcznik Dzikie Życie

Do niektórych dużych zakładów pracy w Polsce przyszły pisma spółki z o.o. „Intercell” (ul. Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka) podpisane przez dyrektora generalnego mgr. inż. Stanisława Juraszka. W pismach tych czytamy:

Sprawa: dostaw wyrobów papierowych

Niniejszym pragniemy państwa poinformować, że w najbliższej przyszłości mogą wystąpić w kraju poważne trudności w pełnym zaopatrzeniu rynku w papier i jego przetwory […] Groźba ta wynika z niedoborów surowca drzewnego […] co jest konsekwencją określonej polityki władz w zakresie pozysku drewna w Polsce.

Mimo rosnących potrzeb na celulozę, papier i przetwory papierowe, Lasy Państwowe nie zamierzają zwiększać pozysku […] tego surowca ponad akceptowane przez tzw. lobby ekologiczne limity roczne.

[…] Prosilibyśmy zatem o ewentualne wystąpienie w swoim imieniu […] Interwencje należy kierować do Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do Ministra Przemysłu i Handlu. […]

Z satysfakcją, po raz pierwszy w „Dzikim Życiu” chwalimy Lasy Państwowe. A przy okazji chcielibyśmy do naszych czytelników zwrócić się z apelem tak, jak to czyni Earth First! – Help raise them some hell!

Marzec 1995 (3/10 1995) Nakład wyczerpany