DZIKIE ŻYCIE

Polak i Natura według Gombrowicza

Witold Gombrowicz

Patrzcież na te gaje! Patrzcież na zioła, na krzewy, na Naturę całą, która pod Niebios ogromem spoczywa; i patrzcież, jak to Polak wobec stworzenia całego wybawicielowi Syna swojego przebacza! Łaska Boża! Przychylność natury całej! O, bo rzecz to pewna, najpewniejsza, że Polak Bogu i Naturze miły dla Cnót swoich, a głównie dla tej Rycerskości swojej, dla Odwagi swojej, Szlachetności swojej, dla Pobożności i Ufności swojej! Patrzcie na te gaje! Patrzcież na Naturę całą! I patrzcież na nas, Polaków, amen, amen, amen. Wszyscy tedy „Viva Polonia Martir”

Zakrzyknęli.

Ja na kolana padłem.

Fragment monologu JW. Posła w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza

Sierpień 1995 (8/15 1995) Nakład wyczerpany