DZIKIE ŻYCIE

BISON. Międzynarodowa organizacja dla ratowania Puszczy Białowieskiej

Janusz Korbel

BISON (po angielsku „żubr”) to nazwa nowopowstałej organizacji ekologicznej, z siedzibą w Kanadzie, która za cel stawia sobie uratowanie przed piłami eksploatatorów Puszczy Białowieskiej i utworzenie na jej całej powierzchni parku narodowego. Nazwa organizacji jest skrótem słów: Białowieża International Support Organizations Network. W listopadzie 1994 środki przekazu na całym świecie otrzymały fax z Missouli (Montana, USA), gdzie odbywała się ogólnoświatowa konferencja organizacji Native Forest Network (Sieć Lasów Naturalnych). Z informacji tej dowiadujemy się, że przedstawiciele BISON przedstawili obecną sytuację w puszczy i brak rzetelnych wysiłków dla jej ochrony ze strony polskiego rządu 200 działaczom z różnych organizacji ekologicznych z całego świata. „Nie zdawałem sobie sprawy, że Polacy tną tam drzewa” powiedział Theo Hopkins, przedstawiciel NFN z Wielkiej Brytanii i dodał: „Nie możemy być obojętni wobec losów tej puszczy. Po powrocie do kraju zabieramy się do roboty”. Ekolodzy z Ameryki i Europy Zachodniej postanowili zorganizować międzynarodową kampanię by wymusić na polskich władzach ochronę całej puszczy. Początkiem tej kampanii była światowa akcja przed polskimi ambasadami w dniu 5 grudnia ‘94. Informacje na temat puszczy przekazują obecnie na Zachodzie przynajmniej dwa ośrodki: BISON w Ameryce i w Europie kopenhaskie biuro „Pracowni”. G.

Społeczność światowa w obronie Puszczy. Międzynarodowa akcja przed polskimi ambasadami i konsulatami

W poniedziałek, 5 grudnia ‘94 w wielu miastach świata różne organizacje ekologiczne i społeczne niepokoiły polskie placówki dyplomatyczne domagając się ochrony całej Puszczy i utworzenia na całym jej obszarze parku narodowego. Działacze Native Forest Network, Woman’s Environmental Network, Reforest the Earth, Oxford EarthArc i The Ecologist Magazine zostali przyjęci przez pierwszego sekretarza ambasady polskiej w Londynie i tam otrzymali obietnicę, że ich petycja zostanie przekazana polskiemu prezydentowi a także, że w najbliższych trzech tygodniach zostaną przyjęci przez ambasadora. Akcję tę silnie poparła angielska polonia. Ostry przebieg miała manifestacja pod polskim konsulatem w Vancouver w Kanadzie, gdzie protestujących nie chciano wpuścić, ostatecznie jednak wtargnęli do budynku domagając się widzenia z konsulem, wstrzymania cięć starodrzewi w Puszczy i utworzenia parku narodowego na całym jej obszarze. Część protestujących z transparentem domagającym się ochrony Puszczy stała przed konsulatem a kilka osób okupowało wnętrze domagając się spotkania z konsulem. Do spotkania doszło, doszło również do interwencji wezwanej policji. Również kanadyjska polonia wypowiada się za ochroną całej Puszczy. Akcje odbyły się także w Ottawie, Kopenhadze i Waszyngtonie. O manifestacji na rzecz Puszczy w Nowym Jorku usłyszeliśmy w lokalnym Radiu Bielsko. Szwedzkie organizacje ekologiczne wysłały tego dnia do polskiej ambasady apel-petycję. Szkoda, że polskie media, w przeciwieństwie do zagranicznych, nie zauważyły raczej tych protestów. Niestety, do chwili składania tego numeru DŻ (7 XII) nie otrzymaliśmy jeszcze relacji z innych krajów, pozostawiamy więc szczegółowy opis światowej akcji w obronie Puszczy do następnego numeru naszego miesięcznika. A.

Tysiące podpisów i listów do polskich władz

Z całego kraju i z zagranicy napływają do nas informacje o wysyłanych listach i podpisach pod petycjami do ministra i premiera o utworzenie parku narodowego na całym obszarze, Puszczy. Do naszej wiadomości dotarło do początku grudnia 1994 ponad 20 000 podpisów i listów, możemy więc przypuszczać, że ich ogólna liczba przekroczyła już 100 000.

Nie ustawajcie w domaganiu się od polskich władz ochrony Puszczy! Tylko park narodowy na całym obszarze Puszczy gwarantuje działania w interesie przyrody a nie w interesie branżowym. A.

ZG LOP za parkiem narodowym

Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody podjął uchwałę o „Wystąpieniu do społeczeństwa i najwyższych władz państwowych z apelem o uznanie całego terenu polskiej części Puszczy Białowieskiej Parkiem Narodowym”. J.

Radio Wolna Europa o Puszczy

Trzy dziesięciominutowe audycje poświęcone ratowaniu Puszczy Białowieskiej w cyklu „Nasza Planeta Ziemia” (nadawanym w piątki) nagrał Włodek Jędrzejewski, autor projektu parku narodowego. J.

Pojedynek o Puszczę

Marcin Brzeziński zorganizował „pojedynek” na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej referowała dr Bogumiła Jędrzejewska, tzw. „Strefy” zatwierdzone przez ministra referował ich autor dr Lonkiewicz. Przyszło ponad 150 studentów, którzy popierali projekt parku.

Wojewoda białostocki za parkiem

Wojewoda Białostocki zwołał Woj. Radę Ochrony Przyrody, na której frakcja leśników rzucała klątwy na projekt parku narodowego i jego autorów, wynosząc ponad wszystko wielkie wartości „stref” ministra, Na to wojewoda rzekł, że strefy go nie satysfakcjonują, bo nawet on sam jako wojewoda ma uprawnienia do objęcia Puszczy lepszą ochroną, niż całe te strefy.

J.

Styczeń 1995 (1/8 1995) Nakład wyczerpany