Miesięcznik Dzikie Życie

1/8 1995 Styczeń 1995

Dobrodziej Przyrody '94

Zarząd Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Zarząd stowarzyszenia „Pracownia na rzecz wszystkich istot” przyznaje od dwóch lat tytuły „Dobrodzieja przyrody”, przyznawane za szczególny wkład w popularyzowanie postaw przyjaznych dzikiej przyrodzie, za działalność przyczyniającą się do ratowania dzikiej przyrody, za postawę wykraczającą poza wąski antropocentryzm. „Dobrodziej przyrody” to prawdziwy przyjaciel dzikiego życia. Z satysfakcją zarząd „Pracowni” mógł stwierdzić, że dotychczasowi Dobrodzieje (pani Iwona Brzostek z Programu I Polskiego Radia, pan Piotr Wysocki, redaktor naczelny bielskiego tygodnika „Kronika Beskidzka” i pan Adam Wajrak z „Gazety Wyborczej”) mogliby uzyskać ten tytuł i w tym roku, gdyż nie ustają w swojej proekologicznej działalności.

Za rok 1994 jednogłośnie postanowiono przyznać tytuł Dobrodzieja przyrody ‘94 naukowcom z Białowieży, Bogumile i Włodzimierzowi Jędrzejewskim z Zakładu Badania Ssaków PAN za wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz Puszczy Białowieskiej, wykraczającą znacznie poza obowiązki zawodowe. Bogumiła i Włodzimierz Jędrzejewscy są m.in. autorami społecznie wykonanego projektu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, obejmującego swoim – obszarem całą Puszczę. Laureaci tytułu łączą rzadkie cechy stosunku uczuciowego do przyrody z profesjonalną wiedzą i doświadczeniem.

Przed dwoma laty sądziliśmy, że naukowcy i profesjonaliści zajmujący się zawodowo przyrodą nie powinni być honorowani tytułem Dobrodzieja przyrody. Doświadczenie pokazało nam jednak, że czasami najtrudniej być obrońcą przyrody zajmując się tą przyrodą zawodowo. Tegoroczni laureaci tytułu zostali uhonorowani za te wszystkie wartości ich postawy i pracy na rzecz przyrody, które wykraczają poza zakres rutynowych badań naukowych.

Zarząd Pracowni na rzecz Wszystkich Istot