DZIKIE ŻYCIE

Nowa akcja w ramach kampanii w obronie kopuły Pilska

Miesięcznik Dzikie Życie

Od lat prowadzimy kampanię w celu rozebrania dwóch nielegalnie wybudowanych wyciągów na kopułę Pilska. W listopadzie ‘94 powstał kolejny, również nielegalny (brak zgody Urzędu Rejonowego), trzeci już wyciąg. W grudniu ‘94 zawiązała się polsko-słowacka koalicja na rzecz ochrony Pilska. Postanowiono, że na początku działalność koalicji będzie koordynowana w biurze Pracownii. Oto fragmenty odezwy Koalicji:

Kopuła Pilska stała się w Polsce przykładem lekceważenia prawa, manipulacji faktami, lekceważenia międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony przyrody (rezerwat „Pilsko” po stronie słowackiej jest niszczony przez polskich narciarzy). […]

Dotychczasowe starania by uchronić kopułę Pilska od presji biznesu narciarskiego napotykają na niechęć i sprzeciw ze strony urzędników państwowych, miejscowych GOPR-owców, właścicieli wyciągów i grupy biologów zainteresowanych intratnymi zleceniami kolejnych ekspertyz. […]

Koalicja jest otwarta na wszystkie organizacje pragnące się do niej przyłączyć. Piszcie w tej sprawie na adres biura „Pracowni”. […]

Koalicja postanowiła zwrócić się do narciarskiej społeczności o bojkot wyciągów prowadzących na kopułę Pilska. […]

Zwracamy się do Was z prośbą: Wyłóżcie ulotki nawołujące do bojkotu wyciągów w sklepach sportowych, schroniskach, pociągach wiozących na weekendy narciarzy w Beskidy i w innych miejscach takich jak giełdy narciarskie. Można je też wkładać pod wycieraczki samochodów wiozących narty […]

Pomóżcie rysiom, wilkom i niedźwiedziom z Pilska!

Ulotki można zamawiać pisząc do Pracowni.

Redakcja „Dzikiego Życia” będzie pisała o przebiegu akcji.

Styczeń 1995 (1/8 1995) Nakład wyczerpany