DZIKIE ŻYCIE

Owoce współpracy (o sympozjum dla nauczycieli)

Robert Żabówka

Owoce współpracy (o sympozjum dla nauczycieli)

W dniach 3–5 czerwca 1995 r. zorganizowałem w Katowicach II Ogólnopolskie Sympozjum Ekologiczne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Na motto tegorocznego sympozjum wybrałem zdanie z pracy profesora Lesława Badury:

Istoty ludzkie […] mają prawo i obowiązek do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą.

Deklaracja z Rio de Janeiro, 1992, w sprawie środowiska i rozwoju.

Takie prawo mamy i my, mieszkający tu, na Śląsku i w Zagłębiu. Aby przekonać społeczeństwo do środowiska, w którym żyjemy można wybrać różne środki i sposoby. Ja wybrałem autopsję. Wśród 90 uczestników sympozjum są doradcy metodyczni i nauczyciele – biologii, chemii, fizyki i geografii z całej Polski. Od Szczecina do Przemyśla, od Suwałk do Wrocławia. Przecież zobaczyli, doświadczyli i będą mogli przekazać innym nauczycielom i młodzieży to swoje doświadczenie. A może i stanąć w naszej obronie… Podobnie jak w roku ubiegłym chciałem z jednej strony pokazać degradację naszego środowiska, a z drugiej zapobieganie i rekultywację. Dlatego pierwszego dnia, w sesji wyjazdowej uczestnicy zapoznali się w terenie ze zdegradowanym środowiskiem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W sesji referatowej poznali dokumentację naukową.

Drugiego dnia uczestnicy sympozjum zwiedzili nowo powstający przy Zarządzie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Smoleniu koło Pilicy. Dużym przeżyciem było zapoznanie się uczestników z warsztatami inspirowanymi głęboką ekologią, przeprowadzonymi przez pracowników „Pracowni na rzecz wszystkich istot”. Okazuje się, że często deklarowana w przepisach miłość do przyrody jest w istocie miłością samego siebie. Tylko poruszenie głębokich warstw świadomości może być silnym motywem dla wszelkich działań ukierunkowanych na ratowanie naszej planety przed ludzką eksploatacją i dominacją.

Trzeciego dnia zwiedzono Ośrodek Edukacji Środowiskowej w Bieruniu, który powołany staraniem Kuratorium Oświaty w Katowicach realizuje podstawowe cele ekologicznej edukacji.

Wszyscy uczestnicy sympozjum otrzymali liczne materiały dotyczące omawianych problemów. Organizatorem naszego spotkania było Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, sponsorami zaś Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Chciałbym w imieniu własnym i uczestników serdecznie podziękować „Pracowni na rzecz wszystkich istot” za dostarczenie niezapomnianych przeżyć. Wierzę, że nawiązane kontakty uczestników sympozjum z „Pracownią” zaowocują serdeczną i głęboką współpracą. O potrzebie organizowania takich spotkań świadczą nie tylko słowa podziękowania od uczestników, ale także słowa prośby o zorganizowanie w następnym roku podobnego spotkania. Będzie to już III sympozjum. To już tradycja. Wierzę, że będę miał siły kontynuować tę tradycję podbudowany słowami:

Znam już sekret, jak powstają doskonali ludzie. Wzrastają na wolnym powietrzu, jedzą i śpią razem z ziemią.

Walt Whitman, Źdźbła traw (tłum. K. Poborska)

Robert Żabówka

Doradca Metodyczny, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach

Wrzesień 1995 (9/16 1995) Nakład wyczerpany