DZIKIE ŻYCIE

20 tysięcy podpisów pod petycją, by utworzyć Turnicki Park Narodowy

Uni

Organizacja Młodzieżowa Ligi Ochrony Przyrody poparła inicjatywę „Pracowni” i wystosowała apel do różnych środowisk o zbieranie podpisów pod petycją, by utworzyć park narodowy na obszarze Pogórza Przemyskiego w okolicach dawnego ośrodka rządowego w Arłamowie.

Działacze tej organizacji zebrali tysiące podpisów pod stosowną petycją. Razem z innymi podpisami zebranymi i przesłanymi do „Pracowni” jest ich już około 20 000! Świadczy to niezbicie o dużym społecznym poparciu idei parku. Osoby odpowiedzialne za ochronę przyrody w Polsce mają więc kolejne argumenty, wobec których nie powinny pozostawać obojętne.

Tymczasem od aktywistów stowarzyszenia monitorujących obszar projektowanego parku otrzymaliśmy w ostatnich dniach kwietnia dokumentację fotograficzną i mapkę pokazującą miejsca dużych cięć cennych drzewostanów. Według tej informacji natknięto się na duży, niemal zupełny zrąb w dolinie Wiaru niedaleko Posady Rybotyckiej. Znaleziono tam wyciętą jodłę o średnicy ponad 1,20 m, kwalifikującą się na pomnik przyrody. Odkryto liczne wycięte drzewa w projektowanym rezerwacie „Łęg pod Turnią”, także w Niemieckiej Dolinie oraz zaznaczone do wycięcia drzewa przy żółtym szlaku prowadzącym przez Kanasin. Są to bardzo niepokojące fakty mogące wkrótce przekreślić sens ochrony całego obszaru.

Apelujemy do ministerstwa o domaganie się niezbędnych środków budżetowych na utworzenie tego parku, a wcześniej o wydanie odpowiednich dyspozycji, by nie utracić walorów, które stanowią o wartości przyrody projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Cieszy nas ostatnie zdanie dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w piśmie do Zarządu Głównego LOP głoszące, że „obszary te znakomicie uzupełniłyby sieć parków narodowych o nowe, unikatowe walory przyrodnicze nie występujące w innych parkach narodowych”, lecz liczymy również na podjęcie konkretnych działań. Presja społeczna sprzyja takim działaniom, a same deklaracje i dobre chęci nie wystarczą.

Uni

***

Federacja Młodych Unii Pracy domaga się parku

6 maja otrzymaliśmy fax z Sieradza następującej treści:

„Informuję Państwa, że Federacja Młodych Unii Pracy przyłącza się do prowadzonej przez „Pracownię” akcji mającej na celu ochronę drzewostanów w planowanym Turnickim Parku Narodowym.

Inicjatorem akcji w strukturach FMUP jest okręg sieradzki. Jako delegat na Radę Krajową (Łódź 30.04.96.) przedstawiłem prowadzoną przez Państwa akcję, która spotkała się z ogólną akceptacją i zainteresowaniem pozostałych okręgów Federacji Młodych.

Na konferencji prasowej Przewodniczący FMUP oficjalnie poinformował media o naszej decyzji. […]

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący FMUP w Sieradzu

Marcin Anaszkiewicz

Czerwiec 1996 (6/25 1996) Nakład wyczerpany