DZIKIE ŻYCIE

O co walczymy, dokąd zmierzamy. „Punkt Zwrotny”

Dariusz Liszewski

„Punkt Zwrotny” to tytuł nowego pisma, którego założenia są bliskie głębokiej ekologii i wielu nurtom pojawiającym się w „Dzikim Życiu”. Dlatego przedstawiamy naszym czytelnikom krótki manifest programowy tego czasopisma:

Twierdzenie, że nadchodzi Nowa Era (definiowana jako Trzecia Fala, Społeczeństwo postindustrialne, Epoka Wodnika, postmodernizm i jeszcze na wiele innych sposobów) stało się już banałem, eksploatowanym przez pop-kulturę, polityków i szarlatanów wszelkiej maści. Mimo to wszyscy nadal tkwimy w Starej Erze, wśród pojęć, wartości i idei wypracowanych w przemijającej epoce, zniewoleni jej anachronicznymi strukturami.

Rośnie jednak liczba ludzi myślących już po nowemu, nonkonformistów nie mieszczących się w skostniałych schematach, takich choćby jak podział na „lewicę” i „prawicę”. Są oni często samotnymi outsiderami, błąkającymi się pośród skostniałych struktur, a czasem kondotierami zaciągającymi się zwykle bez przekonania, pod sztandary różnych wojujących obozów. Zawsze jednak z poczuciem niespełnienia i wyboru mniejszego zła.

„Punkt Zwrotny” jest przeznaczony dla takich właśnie ludzi. Ma być przystanią i agorą, na której będą przedstawiać i wymieniać, konfrontować swoje poglądy; być może kuźnią, w której wykuwać się będzie nowe.

Nie uważamy Nowej Ery za przyobiecany ludzkości stan wiecznej szczęśliwości, za ucieleśnienie Królestwa Niebieskiego na Ziemi. Wiemy, że nadchodząca epoka będzie inna od starej, ale niekoniecznie od niej lepsza, że na miejsce dotychczasowych problemów pojawią się nowe. Dlatego chcemy uważnie analizować różne trendy i zjawiska towarzyszące transformacji. Patrząc na świat jako całość, szczególną uwagę będziemy przywiązywali do tego co się dzieje tu i teraz – w Polsce.

Nie będzie żadnych tabu, żadnego ograniczania wolności myśli i słowa. Nie będziemy respektować ani politycznej poprawności lewicy, ani nieprzemijających, tradycyjnych wartości prawicowców, ani mieszczańskiej przyzwoitości, ostrożności i realizmu centrystów, ani nawet naszych własnych preferencji. Prezentowane będą wszystkie poglądy i idee, o ile tylko są ważkie i oryginalne (nawet jeżeli pachną dziwactwem) i stanowią pozytywne wyzwanie wobec status quo (nawet jeśli źle się kojarzą).

Nie jesteśmy nihilistycznymi czcicielami Chaosu. Przebierając pośród zapomnianych czy ekstrawaganckich konceptów chcemy znaleźć ziarna mogące wykiełkować w Nowej Erze. Swobodna konfrontacja idei ma służyć wypracowaniu nowego światopoglądu i zasad nowej cywilizacji. Naszym zdaniem istotą Nowej Ery jest powrót do Natury, rozumiany jako dostosowanie kultury i organizacji społecznej do przyrody, oraz ludzkiej psychiki i biologii (niekoniecznie przez regres technologiczny może właśnie z wykorzystaniem najnowszych technologii).

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy są autentycznie twórczy, bez względu na to kim są i skąd się wywodzą. Wszyscy, którzy ciekawi są Rzeczywistości, a nie chcą swych umysłów poddawać tyranii jakichkolwiek dogmatów.

Witamy na swoich łamach wszystkich, których dewizą mogą być słowa Henryka IV: „Ci, którzy postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami należą do mojej religii. Ja zaś jestem tego samego wyznania co wszyscy dzielni i uczciwi”.

Darek Liszewski

Kwiecień 1996 (4/23 1996) Nakład wyczerpany