DZIKIE ŻYCIE

90-metrowy gwóźdź do trumny przyrody od sponsora akcji sprzątanie świata

Can.

Kolejny przyczynek do skandalicznej polityki Ministerstwa Ochrony (niszczenia?) Środowiska

Jeden ze sponsorów akcji „Sprzątanie świata”, firma Centertel szykuje się do zniszczenia krajobrazu Roztocza. Na wzgórzu Panasówka (woj. zamojskie) w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym, tuż obok Roztoczańskiego Parku Narodowego, chce wybudować maszt przekaźnikowy o wysokości 90 m. „Gazeta Wyborcza” w Lublinie cytuje mieszkańców okolicy: „Przykujemy się kajdankami do wieży. Potem będziemy głodować do skutku”. Ich protest popiera dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisław Kotula. Maszt będzie widoczny z 15 kilometrów. Jak pisze gazeta: „ułożono już betonową drogę, wzniesiono solidną podstawę i zwieziono stalową konstrukcję masztu. Lokalizację poparł rzeczoznawca Ministerstwa Ochrony Środowiska: – Inwestycja nie narazi na straty świata roślin i zwierząt […]” Tygodnik Zamojski cytuje słowa owego rzeczoznawcy dra inż. Romana Kubackiego z Warszawy: „Ujemny wpływ masztu na walory widokowe i krajobrazowe okolicy należy uznać za nieznaczny i dopuszczalny”, a Ryszard Malec, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Parków Krajobrazowych, według tej samej gazety napisał: „Nasza opinia jest pozytywna. Mogę wyliczyć dziesiątki takich masztów w Polsce i na świecie. To ażurowa budowla. Będzie otoczona zielenią. W niczym nikomu nie będzie przeszkadzała. Krajobraz to nie tylko przyroda. Nasze województwo powinno się rozwijać. Taka wieża to element nowoczesności”.

Oczywiście, że krajobraz to nie tylko przyroda. Proponujemy, żeby utworzyć park krajobrazowy Huty Katowice i jego dyrektorem mianować pana Ryszarda Malca. Mógłby, poparty fachowymi ekspertyzami ministerstwa, rozwijać przemysłowy krajobraz Górnego Śląska.

Od przyjaciół z Roztocza „Dzikie Życie” otrzymało następujący list:

Prosimy Was o pomoc w powstrzymaniu budowy tzw. przekaźnika firmy Centertel na wzgórzu Kamienica koło Panasówki. Wyglądać to będzie jak stalowy gwóźdź do trumny wyciętych już lasów. Lasy znów się wychylają z ziemi, a to monstrum na wieki będzie. Ma być wbite w najpiękniejsze krajobrazowo miejsce na wschód od Wisły! Nie jest to zdanie jakiegoś tam tylko lokalnego patrioty.

Bardzo Was proszę, przyjedźcie, lub inaczej dołączcie do naszych dramatycznych starań, by powstrzymać budowę masztu. Opowiedzcie o tym, może w Warszawie? Kto to jest ten „rzeczoznawca z listy ministra ochrony środowiska” dr inż. Roman Kubacki z Warszawy? Czy inżynier Kubacki był kiedykolwiek na Kamienicy? Myślę, że dyrektor techniczny fabryki pustaków byłby bardziej sentymentalny od pana dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Parków Krajobrazowych Ryszarda Malca […]

Czy jest sposób, żeby tak podnieść koszty budowy masztu Centertelu, by się to tej kochającej przyrodę spółce z o.o. nie opłacało? Zależy to od aktywności i determinacji prawdziwych obrońców przyrody.

Can.

Zakaz cięcia starych drzew w całej Polsce. Profesor Roman Andrzejewski z Katedry Ochrony Przyrody KUL na posiedzeniu Państwowej Rady Ochrony Przyrody upomniał się o zakaz wycinania starych drzew w lasach Arłamowa, proponując także rozciągnięcie tego zakazu na obszar całej Polski. Gorąco popieramy ten apel. Uczyńmy z niego programowe hasło ruchu ekologicznego!

Luty 1996 (2/21 1996) Nakład wyczerpany