DZIKIE ŻYCIE

Juro Lukáč dobrodziejem przyrody za rok '95

Miesięcznik Dzikie Życie

Juro Lukáč, znany słowacki aktywista ekologiczny, lider słowackiej organizacji ekologicznej VLK („Wilk”), wydawca ekologicznych książek i autor licznych artykułów otrzymał w tym roku tytuł „Dobrodzieja przyrody ‘95”.

Tytuł ten przyznaje pod koniec roku, osobom zasłużonym w ratowaniu dzikiej przyrody w Polsce, stowarzyszenie „Pracownia na rzecz wszystkich istot”. Dotychczasowymi „Dobrodziejami przyrody” byli: Iwona Brzostek reporterka z Programu Pierwszego Polskiego Radia, Piotr Wysocki – redaktor naczelny „Kroniki Beskidzkiej”, Adam Wajrak z „Gazety Wyborczej” oraz Bogumiła i Włodzimierz Jędrzejewscy – autorzy projektu objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym.

Inżynier Juro Lukáč był inicjatorem powołania słowacko-czesko-polskiej koalicji organizacji ekologicznych dla ratowania lasów, która spotykała się w Bielsku-Białej i w lasach słowackich. Uruchomił na Słowacji i w Czechach sieć organizacji ekologicznych zaangażowanych w tworzenie lobby dla ratowania lasów w Polsce i na Słowacji. Prowadzi intensywną kampanię w obronie drapieżników. Na wiosnę przekonywał do potrzeby ochrony puszczy mieszkańców Białowieży, brał również udział w manifestacji w Warszawie na rzecz Puszczy Białowieskiej i przyjeżdżał do Polski oraz pisał petycje do polskich władz, by wspomóc działania chroniące przed ekspansją narciarską najcenniejsze przyrodniczo obszary polsko-słowackiego pogranicza (Pilsko).

Luty 1996 (2/21 1996) Nakład wyczerpany