DZIKIE ŻYCIE

Kampania Pilsko

KoalPil

W dniu 23 listopada ‘95 na spotkanie koalicji w obronie Pilska przyjechało do Doliny Wapienicy kilkunastu przedstawicieli różnych organizacji ekologicznych z Polski i Słowacji. Do koalicji przystąpiła Liga Ochrony Przyrody, co szczególnie nas cieszy, gdyż bielski oddział tej organizacji od lat zajmował się Pilskiem, jest również inicjatorem zbierania funduszy na wykup kopuły Pilska i utworzenie tam rezerwatu.

Wojewodzie bielskiemu zostało przekazane następujące stanowisko:

Pomimo licznych deklaracji i zabiegów na rzecz przywrócenia walorów przyrodniczych na kopule Pilska góra ta jest nieustannie dewastowana. Krajobraz góry ulega dalszemu zniszczeniu. Efektem nie egzekwowania prawa przez administrację państwową jest eskalacja polityki faktów dokonanych. Przybywa nielegalnych budowli, powstał nieformalny komitet, którego celem jest budowa nowej trasy narciarskiej i innych inwestycji niszczących i tak zdegradowane szczytowe partie góry. W związku z powyższym domagamy się:

 • 1. Podjęcia decyzji o nie uruchamianiu wyciągów narciarskich z hali Miziowej na kopułę Pilska.
 • 2. Podjęcia decyzji o rozebraniu wszystkich trzech wymienionych wyciągów i przywrócenia naturalnego charakteru krajobrazu kopuły Pilska.
 • 3. Podjęcia działań w celu utworzenia rezerwatu przyrody obejmującego całą kopułę Pilska i łączącego się z istniejącym rezerwatem po stronie słowackiej, zgodnie z podpisaną pomiędzy Polską i Słowacją umową o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego z dnia 14.12.1994.
 • 4. Powołania nowej komisji d/s wartości przyrodniczych na Pilsku, w skład której nie będą wchodziły osoby czerpiące jakiekolwiek korzyści z eksploatacji góry, będą natomiast reprezentowane wszystkie organizacje należące do koalicji na rzecz ochrony kopuły Pilska.

Uchwalono na zebraniu koalicji w Dolinie Wapienicy dnia 23.11.1995. Poszczególne organizacje reprezentowali:

 • Szymon Ciapała (Koło Naukowe Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego)
 • Ignacy Kania (Liga Ochrony Przyrody)
 • Juro Lukač (Lesoohranarske zoskupenie VLK)
 • Sabina Nowak (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot)
 • Piotr Rymarowicz (Federacja Zielonych, Oświęcim)
 • Radosław Ślusarczyk (Młodzieżowy Klub Ekologiczny, Skarżysko-Kamienna)
 • Jan Weigel (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie)
 • Grzegorz Wojsław (Federacja Zielonych, Tychy)
 • Jacek Zachara (Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Katowice)

pod stanowiskiem podpisali się także:

 • M. Tadeusz Bielecki (stały biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa w górach, były naczelnik grupy beskidzkiej GOPR)
 • Piotr Gawłowski (były dyrektor Żywieckiego Parku Krajobrazowego)
 • oraz 25 innych indywidualnych uczestników zebrania.

***

Podczas spotkania z wojewodą w dniu 24 Xl ’95 wszyscy niszczyciele Pilska, którzy stworzyli grupę zmierzającą do budowy trasy zjazdowej FIS wyparli się tego. Kilka dni później katowicki „Dziennik Zachodni” pisze, że ta śmiała propozycja, za którą stoją uczestnicy narady u wojewody (kłamczuchy, oj kłamczuchy!) wymaga wycięcia ni mniej ni więcej tylko 5 ha kosodrzewiny.

Za pół miliarda starych złotych wykonano rekultywację zbocza Pilska. Teraz na Pilsku pracują wyciągi, nawet gdy zbocze pokrywa zaledwie kilka centymetrów śniegu (warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest m.in. pokrywa śnieżna grubości 50 cm), zaś wojewódzki konserwator przyrody Andrzej Blarowski uważa, że prawo nie jest naruszane i nie interweniuje. Góra Pilsko wyjaśnia, że jest kolejną w Polsce strefą wyjętą spod prawa i zaprasza swoich obrońców, żeby odwiedzali jego szczyt i uprzykrzali życie złoczyńcom przyrody.

KoalPil

Luty 1996 (2/21 1996) Nakład wyczerpany