DZIKIE ŻYCIE

List w sprawie Jaworzyny Krynickiej

Marek Styczyński

Kampania ochrony beskidu sądeckiego

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Mimo licznych przeciwskazań realizuje się metodą faktów dokonanych projekt zabudowy Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim, wyciągiem gondolowym, szlakami zjazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt realizowany jest przez spółkę Kolej Gondolowa S.A., której głównym udziałowcem jest Urząd Miasta i Gminy Krynica, na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego AR w Krakowie. Z projektem związane jest spore wylesienie stoków Jaworzyny Krynickiej pod nartostrady. Do tej pory wycięto szeroki pas pod samą kolej gondolową, wylesiając znaczną powierzchnię od Doliny Czarnego Potoku po sam szczyt Jaworzyny. Prosimy o wyrażenie przez Państwa opinii na temat:

  • Na jakiej podstawie prawnej ma zostać dokonane wylesienie znacznej ilości lasu na Jaworzynie Krynickiej, tzn. na jakiej podstawie dokonano (?) zmiany kategorii gruntu z leśnego na inny i na jaki?
  • Czy Akademia Rolnicza w Krakowie, władająca lasem na Jaworzynie Krynickiej (lasy doświadczalne) ma prawo zmieniać charakter ich przeznaczenia ze służących studentom na służące spółce akcyjnej?
  • Czy Lasy Państwowe reprezentowane przez nadleśnictwa Nawojowa i Piwniczna nie są zainteresowane tym, że teren, którym administrują zostanie nasycony wielokrotnie większą niż dotychczas ilością ludzi, a plany spółki Kolej Gondolowa w Krynicy sięgają budowy dróg dla niepełnosprawnych na grzbiecie Jaworzyna Krynicka – Runek? […]

mgr inż. Marek Styczyński

Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia „Pracownia na rzecz wszystkich istot” w Nowym Sączu

Marzec 1996 (3/22 1996) Nakład wyczerpany