DZIKIE ŻYCIE

Stop „Kormoran”! Pomóżcie aktywistom z Olsztyna!

Rafał Kubacki

Stop „Kormoran”! Pomóżcie aktywistom z Olsztyna!

Samochodowy rajd „Kormoran” w tym roku ma się odbyć w dniach 12–14 lipca. Jego trasa przebiegać będzie po leśnych drogach leżących na cennych przyrodniczo terenach Warmii i Mazur. Organizatorzy, wzorem lat ubiegłych i tym razem nie biorą pod uwagę naturalnego cyklu przyrodniczego. Nie chcą zrozumieć, że bogactwem tego regionu nie jest sport samochodowy i przemysł, lecz czysta. niezupełnie jeszcze zniszczona przyroda.

Każdego roku protektorami rajdu są jakieś „ważne” persony. W roku 1995 byli nimi m.in.: gen.dywizji Julian Lewiński – dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego; Janusz Lorenz – wojewoda olsztyński; Tadeusz Matyjek – poseł na sejm RP; Zbigniew Zysk – poseł na sejm RP; Jan Dębek – prezes zarządu „Stomil” Olsztyn SA; gen. brygady Józef Kuczak – dowódca garnizonu „Olsztyn”; podinsp. Jerzy Jaroszewski – komendant wojewódzki policji w Olsztynie; insp. prof.dr hab. Mieczysław Goettel komendant Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie; Alfred Szlaski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Organizatorzy i protektorzy rajdu kierują się zasadą „chleba i igrzysk” i wszelkie prośby, sprzeciwy i protesty odbierane są jako atak na ich system wartości. Nie obchodzi ich to, że trasa rajdu przebiega przez strefę chronionego krajobrazu. Mają gdzieś nawet ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa, który sugerował przeprowadzenie rajdu w mniej szkodliwym dla przyrody okresie jesienno zimowym oraz nie organizowanie na obszarach leśnych odcinków specjalnych (list do Wojewody Olsztyńskiego OPid/407/s-4/95). Nie interesuje ich opinia niezależnych biologów i ekologów. Wojewoda ma swoich fachowców i naukowców, którzy nie liczą się ani z prawdą, ani z niezależnymi opiniami.

W związku z przedmiotowym traktowaniem przyrody przez organizatorów rajdu i władze wojewódzkie reaktywowało się biuro akcji „STOP KORMORAN”. Celem biura jest nie dopuszczenie do odbycia się rajdu „Kormoran”.

W imieniu biura akcji „Stop Kormoran”

Rafał Kubacki

***

W związku z trwającymi przygotowaniami do kolejnej edycji rajdu samochodowego „Kormoran” prosimy o bojkotowanie w Waszych miejscowościach firm sponsorujących rajd: Mobil, Energopol – Trade, Stomil Olsztyn SA (Michelin – 52% akcji Stomilu)

W przypadku wydania pozwolenia przez UW w Olsztynie na przeprowadzenie rajdu zorganizujemy szereg bezpośrednich akcji (pikiety, blokady itp.)… Chętnych do pomocy zapraszamy w dniach 11–14 VII br. w pod olsztyńskie lasy.

Okkopirnus

Prosimy o pomoc w kampanii!

Piszcie listy i petycje na adres: Premier RP W. Cimoszewicz. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-950 Warszawa, Fax: 22 628 68 46, 628 42 22 oraz kopie na adres: Wojewoda Olsztyński, pan Janusz Lorenz, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-534 Olsztyn.
Biuro akcji „STOP KORMORAN”, ul. Staromiejska 6/24, 10-018 Olsztyn