DZIKIE ŻYCIE

Minister reaguje na krytykę. Egzekucja drzew w Puszczy Białowieskiej odroczona…

Miesięcznik Dzikie Życie

Krytykowaliśmy w poprzednim „Dzikim Życiu” skandaliczną decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który w dniu 27 sierpnia ‘96 anulował swoją poprzednią decyzję nakładającą moratorium na cięcie starych drzew w całej Puszczy Białowieskiej.

Nowa decyzja zwiększała znacznie średnice drzew objętych tzw. „nadzwyczajną ochroną”. Jak usłyszeliśmy w ministerstwie, Lasy Państwowe „przeinwestowały” można więc przypuszczać, że w ten sposób szukano sposobów na zwiększenie zysków z wycinanych w Puszczy drzew. Wiadomość o anulowaniu starego moratorium zelektryzowała środowiska ekologiczne w Polsce i za granicą. Dzięki naciskom i protestom minister zobowiązał Dyrektora Generalnego LP do przedłożenia w terminie do dnia 15 grudnia ‘96 nowego projektu ochrony starych puszczańskich drzew. Do czasu wydania nowej, uzgodnionej z ministrem decyzji utrzymał on w mocy ważność starej decyzji z dnia 5 lipca 1995 roku.

Mamy nadzieję, że kolejna decyzja nie zwiększy średnic chronionych drzew w Puszczy.

Zachęcamy do czynnej pomocy ministrowi poprzez przesyłanie protestów, wyrazów zaniepokojenia i nadziei na skuteczną, trwałą ochronę starodrzewi, a nie krótkotrwałe decyzje resortowe. Wydarzenia z moratorium w Puszczy Białowieskiej ukazują jaskrawo, że najskuteczniejszą ochroną jest w Polsce forma parku narodowego. Puszcza jest szczególnym obszarem, na którym nie może realizować się polityka gospodarcza uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, czy aktualnych trendów politycznych.

Puszcza Białowieska stała się w Polsce i na świecie ponownie symbolem nie tylko ostatniego nizinnego lasu naturalnego Europy, ale także symbolem naszego stosunku do przyrody.

Red.

Adresy: Minister Stanisław Żelichowski, MOŚZNiL, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa oraz Premier RP Włodzimierz Cimoszewicz, Urząd Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-950 Warszawa