DZIKIE ŻYCIE

Białowieski Park Narodowy powiększony o 100%!

Sabina Nowak

W lipcu br. premier RP podpisał nareszcie rozporządzenie o powiększeniu o blisko 100% (dokładnie o 5100 ha) Białowieskiego Parku Narodowego. Powiększenie to było zapowiadane już od blisko roku. W początkowej wersji przedstawionej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na zorganizowanym w wyniku kampanii „Ratujmy puszczę” spotkaniu Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów w sierpniu 1995 r., miało ono wynosić 5.400 ha i wejść w życie 1 stycznia tego roku.

Jak widać puszczy i uczestnikom kampanii w jej obronie przyszło czekać wiele miesięcy na ten znaczący krok w kierunku jej należytej ochrony. W międzyczasie toczyło się wokół kształtu powiększonego parku wiele sporów a to o tzw. Kosy Most na północnej granicy powiększenia, a to o polany przylegające do wsi Białowieża, Pogorzelce i Masiewo, o poszczególne oddziały leśne. W efekcie projekt skurczył się o blisko 300 ha. Pomimo zapewnień dyrektora generalnego Lasów Państwowych o wstrzymaniu wszelkich prac rębnych na obszarze przeznaczonym pod powiększenie, jeszcze w ostatnich dwóch miesiącach przed jego podpisaniem wycięto wiele starych drzew m.in. jesiony i osiki w okolicach rezerwatu Wilczy szlak, tuż przy granicy Białowieskiego Parku Narodowego. Używano do tego ciężkiego sprzętu tzw. LKT (wbrew zakazom!) powodując powstanie potwornych błotnistych, pozbawionych jakiejkolwiek roślinności, głębokich na metr, kilometrowych kolein w sercu puszczy. W najbliższym czasie odbędzie się oficjalne przekazanie objętych powiększeniem obszarów z nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk do BPN. Wtedy też przedstawiona zostanie dokumentacja zaobserwowanych przez niezależnych ekologów, niezgodnych z oficjalnymi zarządzeniami działań na tym terenie. Rozporządzenie o powiększeniu BPN wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia br. Dla wielu wyciętych w Puszczy drzew o kilka miesięcy za późno.

Sabina Nowak

Wrzesień 1996 (9/28 1996) Nakład wyczerpany