Miesięcznik Dzikie Życie

4/35 1997 Kwiecień 1997

International Wolf Federation. Charakterystyka poglądów

R.F. Dubois

International Wolf Federation.
Charakterystyka poglądów federacji w oparciu o filozofię zgodną z postępem nauk przyrodniczych

International Wolf Federation (Międzynarodowa Federacja Wilcza) zmierza do całościowej ochrony wilka. Dlaczego?

Powód jest prosty: wilk Canis lupus odgrywa szczególną, wyjątkową rolę wśród wszystkich gatunków. Świadczy o tym szereg specyficznych dla tego gatunku cech. Po pierwsze jest to gatunek, który sam reguluje własną liczebność. Ta charakterystyczna dla wilków cecha wynika z konieczności. Wilk nie ma żadnych naturalnych wrogów, którzy mogliby tę rolę spełniać. Jedynie człowiek próbuje spełniać tę szczególną funkcję, ale w żadnym wypadku nie jest on w stanie tego czynić.

Podczas gdy wilk, w różnych ekosystemach, jest czynnikiem naturalnej równowagi, człowiek, który zerwał związki z tymi ekosystemami, nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

Nauka określiła wilka – będącego głównym drapieżnikiem półkuli północnej – jako jedyny gatunek mogący zachować równowagę w każdym naturalnym ekosystemie tej półkuli. Żaden inny gatunek nie może spełnić tej roli, a w żadnym wypadku nie człowiek.

Niestety, ta podstawowa rola wilka, pozostawionego bez ingerencji człowieka, jest pod nieustanną presją różnych grup, które w przyrodzie i wszelkich żywych istotach dostrzegają jedynie przedmiot interesu, zasoby do eksploatacji dla zysku lub przyjemności.

Powszechnie wiadomo, że wraz z rozwojem korupcji na różnych szczeblach wielu polityków, a nawet całych ugrupowań związanych jest z międzynarodową finansjerą. Wiadomo, iż wśród businessmanów mamy różne grupy nacisku, takie jak lobby myśliwskie – i ich wpływ na politykę rządów należy jasno widzieć. Podobna sytuacja dotyczy również looby handlarzy futrami, wielkich przedsiębiorstw handlu drewnem, intensywnej hodowli w środowisku naturalnym itd.

Gdyby tylko społeczność człowieka kierowała się tym co mówią nauki przyrodnicze (szczególnie ekologia i etologia), wówczas wilk byłby gatunkiem całkowicie chronionym już od dawna, a przyroda czerpałaby z tego wiele korzyści.

Dlaczego tak nie jest? Ponieważ społeczność człowieka opiera się na chciwości, dążeniu do władzy za wszelką cenę i na korupcji. Oto dlaczego nie możemy poprzestać na pozostawieniu spraw ochrony przyrody w tym wilka – w rękach przedstawicieli oficjalnej władzy.

Autokraci zawsze będą dążyli do rozmycia naszych żądań i sprowadzenia ich do niewiele znaczących kroków, którymi będą chcieli nas uciszyć.

Ta maszyna jest bardzo dobrze zaprojektowana i różne ciała oficjalne utworzono tylko po to, żeby na forum krajowym i międzynarodowym grzmiały o etyce i sprawiedliwości. Począwszy od niewielkich lokalnych stowarzyszeń po Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) wszystkie one finansowane są przez państwa i międzynarodowe wspólnoty. Nie mają więc większego wyboru i muszą akceptować taką politykę, jaką się im dyktuje. Wprowadzają więc jedynie małoznaczące i niewystarczające rozwiązania w ochronie przyrody.

Czy oznacza to, że każdy przedstawiciel oficjalnej organizacji lub ciała zajmującego się ochroną przyrody musi być skorumpowany? Oczywiście, nie wszyscy. Ale wielu z nich jest, choć na różnych poziomach. Mają swoją pracę, stanowiska, które mogą stracić, badania, które muszą zakończyć i oczywiście wszystkie te sprawy są ważniejsze od losu wilków (i reszty przyrody). Są ważniejsze od wszelkich fizycznych i psychicznych cierpień powodowanych przez człowieka różnym istotom, dla zaspokojenia jego haniebnych namiętności.

W przyszłości będziemy musieli działać bez zbędnego zwlekania. Musimy, wykorzystywać wszelkie środki jakimi dysponujemy i działać bez zbytniego szacunku do kogokolwiek, jeśli gra on aktywną rolę lub współpracuje z tymi, którzy niszczą nasze środowisko, choćby była to osoba zajmująca wysoką rangę.

R.F. Dubois

Tłum. AJK.

Kompilacja fragmentów wypowiedzi podczas sympozjum The Wolf Federation (5–8 VIII ‘96) nadesłanych przez autora.