DZIKIE ŻYCIE

International Wolf Federation. Charakterystyka poglądów

R. Francis Dubois

International Wolf Federation.
Charakterystyka poglądów federacji w oparciu o filozofię zgodną z postępem nauk przyrodniczych

International Wolf Federation (Międzynarodowa Federacja Wilcza) zmierza do całościowej ochrony wilka. Dlaczego?

Powód jest prosty: wilk Canis lupus odgrywa szczególną, wyjątkową rolę wśród wszystkich gatunków. Świadczy o tym szereg specyficznych dla tego gatunku cech. Po pierwsze jest to gatunek, który sam reguluje własną liczebność. Ta charakterystyczna dla wilków cecha wynika z konieczności. Wilk nie ma żadnych naturalnych wrogów, którzy mogliby tę rolę spełniać. Jedynie człowiek próbuje spełniać tę szczególną funkcję, ale w żadnym wypadku nie jest on w stanie tego czynić.

Podczas gdy wilk, w różnych ekosystemach, jest czynnikiem naturalnej równowagi, człowiek, który zerwał związki z tymi ekosystemami, nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

Nauka określiła wilka – będącego głównym drapieżnikiem półkuli północnej – jako jedyny gatunek mogący zachować równowagę w każdym naturalnym ekosystemie tej półkuli. Żaden inny gatunek nie może spełnić tej roli, a w żadnym wypadku nie człowiek.

Niestety, ta podstawowa rola wilka, pozostawionego bez ingerencji człowieka, jest pod nieustanną presją różnych grup, które w przyrodzie i wszelkich żywych istotach dostrzegają jedynie przedmiot interesu, zasoby do eksploatacji dla zysku lub przyjemności.

Powszechnie wiadomo, że wraz z rozwojem korupcji na różnych szczeblach wielu polityków, a nawet całych ugrupowań związanych jest z międzynarodową finansjerą. Wiadomo, iż wśród businessmanów mamy różne grupy nacisku, takie jak lobby myśliwskie – i ich wpływ na politykę rządów należy jasno widzieć. Podobna sytuacja dotyczy również looby handlarzy futrami, wielkich przedsiębiorstw handlu drewnem, intensywnej hodowli w środowisku naturalnym itd.

Gdyby tylko społeczność człowieka kierowała się tym co mówią nauki przyrodnicze (szczególnie ekologia i etologia), wówczas wilk byłby gatunkiem całkowicie chronionym już od dawna, a przyroda czerpałaby z tego wiele korzyści.

Dlaczego tak nie jest? Ponieważ społeczność człowieka opiera się na chciwości, dążeniu do władzy za wszelką cenę i na korupcji. Oto dlaczego nie możemy poprzestać na pozostawieniu spraw ochrony przyrody w tym wilka – w rękach przedstawicieli oficjalnej władzy.

Autokraci zawsze będą dążyli do rozmycia naszych żądań i sprowadzenia ich do niewiele znaczących kroków, którymi będą chcieli nas uciszyć.

Ta maszyna jest bardzo dobrze zaprojektowana i różne ciała oficjalne utworzono tylko po to, żeby na forum krajowym i międzynarodowym grzmiały o etyce i sprawiedliwości. Począwszy od niewielkich lokalnych stowarzyszeń po Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) wszystkie one finansowane są przez państwa i międzynarodowe wspólnoty. Nie mają więc większego wyboru i muszą akceptować taką politykę, jaką się im dyktuje. Wprowadzają więc jedynie małoznaczące i niewystarczające rozwiązania w ochronie przyrody.

Czy oznacza to, że każdy przedstawiciel oficjalnej organizacji lub ciała zajmującego się ochroną przyrody musi być skorumpowany? Oczywiście, nie wszyscy. Ale wielu z nich jest, choć na różnych poziomach. Mają swoją pracę, stanowiska, które mogą stracić, badania, które muszą zakończyć i oczywiście wszystkie te sprawy są ważniejsze od losu wilków (i reszty przyrody). Są ważniejsze od wszelkich fizycznych i psychicznych cierpień powodowanych przez człowieka różnym istotom, dla zaspokojenia jego haniebnych namiętności.

W przyszłości będziemy musieli działać bez zbędnego zwlekania. Musimy, wykorzystywać wszelkie środki jakimi dysponujemy i działać bez zbytniego szacunku do kogokolwiek, jeśli gra on aktywną rolę lub współpracuje z tymi, którzy niszczą nasze środowisko, choćby była to osoba zajmująca wysoką rangę.

R.F. Dubois

Tłum. AJK.

Kompilacja fragmentów wypowiedzi podczas sympozjum The Wolf Federation (5–8 VIII ‘96) nadesłanych przez autora.
Kwiecień 1997 (4/35 1997) Nakład wyczerpany