Miesięcznik Dzikie Życie

4/35 1997 Kwiecień 1997

Ratujmy Tatry

Koalicja na Rzecz Ratowania Przyrody i Krajobrazu Karpat wystosowała obszerny list do premiera Cimoszewicza zawierający oficjalne stanowisko w sprawie projektów olimpiady zimowej. Wyraziła swój kategoryczny sprzeciw wobec jakichkolwiek inwestycji na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i innych terenach chronionych związanych z organizowaniem igrzysk olimpijskich, w tym zwiększaniu przepustowości kolejek na Kasprowy Wierch i Nosal. Zażądała przekazania kolejki na Kasprowy Wierch, jak i innych nieruchomości leżących w obrębie TPN w zarząd parku zgodnie z obowiązującym art.14, pkt.10 Ustawy o Ochronie Przyrody.

List podpisali:

  • Polski Klub Ekologiczny – Zarząd Główny
  • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Zarząd główny
  • Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Główny oraz Zarząd Wojewódzki w Nowym Sączu
  • Stowarzyszenie Ekologiczno-kulturalne „Klub Gaja”
  • Krakowska Grupa Federacji Zielonych
  • Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot