Miesięcznik Dzikie Życie

4/35 1997 Kwiecień 1997

Światowy Park między-Narodowy „Gondwana”

John Seed

John Seed z Rainforest Information Center w Australii i Native Forest Network, a także – w miarę naszych skromnych możliwości – „Pracownia”, rozpoczynają kampanię zmierzającą do utworzenia światowego parku chroniącego przyrodę subantarktycznych lasów Patagonii, Tierra del Fuego, Nowej Zelandii i Tasmanii. Park ten będzie się nazywał: GONDWANA WORLD PARK. Około 100 milionów lat temu wielki kontynent Gondwana podzielił się na obecne kontynenty i wyspy południa kuli ziemskiej. Jeszcze dziś w wymienionych krajach spotykamy gatunki, które niegdyś żyły na jednym kontynencie. Wśród nich są drzewa z rodziny Nothofagus. Dzisiaj lasy te są zagrożone poprzez wzrastającą eksploatację drewna, prowadzoną przez wielkie, międzynarodowe multikorporacje.

Pomysł utworzenia tego parku może się wydawać szalony, tak duży obejmuje obszar, w różnych krajach. Zrodził się wśród tubylczej ludności Patagonii, która nazwała go pierwotnie projektem LEMU (Lemu to słowo w języku Indian Mapuche oznaczające las).

Może się nam wydawać, że lasy Południa planety są gdzieś bardzo daleko, pamiętajmy jednak, że Gaja jest jednym, żywym organizmem, a multikorporacje wycinające puszcze w Chile, Nowej Zelandii czy Tasmanii zbijają pieniądze również w naszym kraju. Wielu ludzi zaangażowanych dziś w utworzenie Gondwana World Park (z Rainforest Inf. Centre i Native Forest Network) wczoraj pomagało w kampanii zmierzającej do ochrony Puszczy Białowieskiej, nie zastanawiając się, że leży ona w odległej Europie.

Rzeczy wielkie wydają się czasami niemożliwe, ale czy się powiodą zależy tylko od nas. Dlatego apelujemy do wszystkich organizacji ekologicznych o poparcie tej idei i pisanie (po angielsku) listów wspierających na adres „Pracowni” lub bezpośrednio:

John Seed

Rainforest Information Centre, PO Box 368, Lismore, N.S.W. 2480 Australia, e-mail: jseed@peg.apc.org. Kopie listów prosimy wysyłać na adres: Native Forest Network, PO Box 6151, Bozeman, MT 59771 USA