DZIKIE ŻYCIE

Człowiek i przyroda według Sufi Inayat Khana

Sufi Inayat Khan
 • Mądry człowiek studiując naturę wchodzi w jedność przez jej różnorodność i urzeczywistnia osobowość Boga poświęcając swoją własną.
 • Wszystkie imiona i kształty są odzieżą i okryciem, pod którym ukryte jest jedno życie.
 • Prawdziwym znaczeniem ukrzyżowania jest ukrzyżowanie fałszywej jaźni tak, ażeby prawdziwa jaźń mogła wzrastać. Tak długo, jak fałszywa jaźń nie jest ukrzyżowana, tak długo prawdziwa jaźń nie jest urzeczywistniona.
 • Szczerość jest klejnotem, który tworzy się w muszli serca.
 • Koncentracja i kontemplacja są wielkimi rzeczami. Żadna jednak kontemplacja nie jest większa niż życie jakie mamy wokół siebie każdego dnia.
 • Ten, który spodziewa się zmienić świat będzie rozczarowany; musi bowiem zmienić swój pogląd.
 • Prawda sama w sobie przynosi powodzenie. Zakłamanie jest marnotrawieniem czasu i stratą energii.
 • Natura przemawia głośniej niż wołanie z minaretu.
 • Kapłan daje błogosławieństwo od kościoła. Pochylone gałęzie drzewa dają w swym ukłonie błogosławieństwo od Boga.
 • Fałszywa miłość jest tą, która nie wykorzenia z człowieka określenia „ja”. Pierwszą i ostatnią lekcją miłości jest „nie ja”.
 • Gdy życie odsłania się człowiekowi, pierwszą lekcją do nauczenia się jest pokora.
 • Życie dla człowieka zaabsorbowanego sobą jest cierpieniem.
 • Tym co tworzy fale i ryczące kipiele jest powierzchnia morza; głębia zaś pozostaje w milczeniu.
 • Intuicyjny wgląd w życie jest prawdziwą religią, która sama w sobie może pomóc ludziom zrozumieć życie.
 • Dopóki człowiek tęskni za otrzymaniem jakiegoś przedmiotu, nie może wyjść dalej niż ten przedmiot.
 • Egoizm czyni człowieka ślepym na życie.
 • Każda istota ma określone powołanie, a jej powołanie jest światłem, które oświeca jej życie.
 • Nauka życia jest największą ze wszystkich religii; nie ma większych ani bardziej interesujących studiów.
 • Wiara i niewiara podzieliła ludzkość na wiele sekt, zaślepiło to ich oczy na jedność wszelkiego życia.
 • Ta sama roślina zasadzona w odmiennych warunkach klimatycznych będzie odpowiednio odmiennego kształtu, lecz zachowa swoją istotę.
 • Nie możesz zmienić życia; zawsze możesz zmienić siebie.
 • Miłośnik natury jest prawdziwym wielbicielem Boga.
 • Kiedy człowiek zatraca ideę oddzielności i czuje się jednym ze wszystkimi istotami, jego oczy otwierają się, a on spostrzega przyczynę wszystkich rzeczy.
 • Nie ma większego Pisma Świętego niż natura, ponieważ natura sama w sobie jest życiem.
 • Twoja praca w życiu musi być twoją religią, jakimkolwiek byłby twój zawód.
 • Jeśli oczy i uszy są otwarte, liście drzew stają się stronicami Biblii.
 • Wszystko jest jednym duchem i jednym życiem. Jakże możemy być szczęśliwi, jeśli nasz bliźni również nie jest szczęśliwy?
 • Szczęście leży w myśleniu i robieniu tego, co człowiek uważa za piękne.

Sufi Inayat Khan

Wybór pochodzi z „Czary mądrości” Sufi Inayat Khan, Katowice 1991.

Marzec 1997 (3/34 1997) Nakład wyczerpany