Miesięcznik Dzikie Życie

10/41 1997 Październik 1997

Krótkie kalendarium ochrony Puszczy

Puszcza Białowieska jest ostatnim „dzikim” nizinnym lasem mieszanym Europy z cechami lasu pierwotnego.

Powierzchnia całej Puszczy Białowieskiej wynosi: 150 582 ha

Obecnie po polskiej stronie znajduje się: 63 219 ha

Białowieski Park Narodowy po powiększeniu w 1996 r. obejmuje wciąż zaledwie 16,6% obszaru polskiej części Puszczy (ok. 10 500 ha)

Po stronie białoruskiej cała puszcza jest parkiem narodowym.

W białoruskiej części puszczy 18% lasu jest pod ochroną ścisłą.

W polskiej części puszczy pod ochroną ścisłą jest 7,6% obszaru lasu.

***

1921 – utworzono rezerwat na powierzchni ok. 5000 ha

1947 – z rezerwatu utworzono Białowieski Park Narodowy

1975 – Minister leśnictwa podnosi wiek rębności drzew w Puszczy

1991 – Rada Naukowa BPN podejmuje uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o powiększenie obszaru parku na całą polską część Puszczy. Opinie społeczności lokalnych i leśników są negatywne.

1992/93 – z pieniędzy Banku Światowego powstaje w kręgach leśniczych projekt rezerwatu biosfery „Puszcza Białowieska”, w którym nie przewiduje się powiększenia parku narodowego, pisze się natomiast, że „nie konserwacja a twórcza adaptacja stanowić powinna główne kierunki oddziaływań…” Bank Światowy nie omieszkał jednak dwa lata później przypisać sobie zasługi powiększenia (w rezultacie kampanii krytykującej także politykę Banku Światowego) parku narodowego! Ubocznym efektem idei rezerwatu biosfery (nie ma takiej formuły prawnej) jest koncepcja objęcia całej puszczy parkiem krajobrazowym, czyli jedną z najniższych form ochrony przyrody w Polsce.

1994 – „Pracownia” przywozi na Plac Zamkowy i pod budynek sejmu w Warszawie pień 300-letniego dębu wyciętego w Puszczy Białowieskiej. O Puszczy mówi się we wszystkich mediach. W grudniu tego roku polski rząd dowiaduje się o manifestacjach w obronie Puszczy Białowieskiej przed ambasadami polskimi w wielu krajach świata.

1995 – Aktywiści z 12 krajów uczestniczą w akcji w Warszawie w obronie przyrody Puszczy. Kilkanaście osób jest na krótko aresztowanych. Informacje o tym trafiają do środków przekazu i obiegają świat. Posłowie UW przedstawiają sprawę Puszczy w Sejmie.

O Puszczy pisze kilkanaście czasopism na wszystkich kontynentach. Kilka organizacji ekologicznych pikietuje polską ambasadę w Londynie.

Wkrótce po akcjach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podejmuje decyzję o moratorium na cięcie starych drzew w Puszczy. Mówi się również o powiększeniu parku. narodowego.

1996 – Rada Ministrów powiększa Białowieski Park Narodowy o 400 ha.

1997 – Minister Żelichowski publikuje informację, że nie zamierza objąć całej Puszczy parkiem narodowym.