DZIKIE ŻYCIE

Postanowienia konstytucji ekologicznej planety

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

W Jeleniej Górze odbyło się wspaniałe święto przyrody, którego duchem opiekuńczym była niezastąpiona Alina Obidniak. Podczas wielkiego zgromadzenia wszystkich istot zgromadzone tam dzieci odczytały własną konstytucję Planety.

Postanowienia konstytucji ekologicznej planety uchwalonej przez Zgromadzenie wszystkich istot zwołane w czasie trwania V Jeleniogórskich Spotkań Ekologicznych Rytuały dla Matki Ziemi (13–15.06.1997)

My Zgromadzenie wszystkich istot stanowimy:

  • potwierdzać z każdym świtem nowego dnia wszystkimi uczynkami i myślami miłość i szacunek dla Matki Ziemi;
  • troszczyć się o wszystkie istoty, ponieważ stanowimy jedną wielką rodzinę;
  • być przykładem odpowiedzialności za całą planetę;
  • pogłębiać wiedzę o istocie życia i ewolucji;
  • ulepszać swoje charaktery;
  • czerpać mądrość z praw natury, piękna i harmonii gór, rzek, lasów, oceanów;
  • uczyć się pokory wobec przyrody, traktować ją z delikatnością i czułością wyzbywać się uprzedzeń i mylnych przekonań, które hamowałyby pomoc Matce Ziemi;
  • budować w sobie poczucie siły dla działań, które mogą uzdrowić planetę;
  • wykorzystać błędy dla poprawienia przyszłości;
  • ludzie są zależni od Matki Ziemi, a ona jest zależna od ludzkości.

Niech każdy z nas poczuje się jednym ze wszystkim. Niech zawierzy swojej prawdziwej naturze, całej mądrości istnienia i drogi, którą każdy z nas przeszedł.

Wrzesień 1997 (9/40 1997) Nakład wyczerpany