Miesięcznik Dzikie Życie

9/40 1997 Wrzesień 1997

Wiersz

Jerzy Oszelda

Ciągnie mnie
do lasu
gdy tam jestem
nie zmierzam już
donikąd

Jerzy Oszelda

Skoczów-Wilamowice, 26 VII 1997