Miesięcznik Dzikie Życie

4/46 1998 Kwiecień 1998

List do premiera Jerzego Buzka ws. autostrady A4

Koalicja ws. Góry św. Anny

W związku z planami budowy autostrady A4 przez masyw Góry Św. Anny zwracamy się do Pana Premiera z apelem o zmianę stanowiska administracji rządowej w tej sprawie. Góra Św. Anny i znajdujący się wokół niej park krajobrazowy to tereny o niezwykłych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Uważamy, że decyzje urzędników państwowych zezwalających na przecięcie autostradą Góry Św. Anny i parku krajobrazowego są nie tylko sprzeczne z prawem, ale i z interesem publicznym. Wartość takich miejsc nie daje się przeliczyć na pieniądze i ekonomiczne wskaźniki. A jednak stary las, zwierzęta i rośliny w nim żyjące wartość mają, tak samo jak wszystko co prawdziwe, żywe i piękne. Dzisiaj proponuje się nam zamianę tego miejsca na tandetną, betonową pustynię pełną zgiełku i spalin. Być może ktoś na tym zarobi, być może ktoś wykaże, że jeszcze bardziej „rozwinęliśmy się gospodarczo”. Jesteśmy jednak przekonani, że tak naprawdę straci na tym cała przyroda i ludzie, którzy są jej częścią. Kiedy już wyasfaltujemy całą Polskę, „wejdziemy do Europy”, „będziemy bogaci i gospodarczo rozwinięci” wtedy okaże się, że nie mamy już czym oddychać, a Ziemia wokół nas jest szpetna i jałowa. Jednak na odbudowę tego co dziś tak lekkomyślnie niszczymy będzie za późno.

Dlatego raz jeszcze apelujemy do Pana Premiera i do wszystkich rządzących w Polsce, aby zmienili podjęte pochopnie decyzje i kierowali się rzeczywistym dobrem kraju. Wobec widocznej już gołym okiem ekologicznej klęski będziemy wkrótce rozliczeni z tego, czy dziś ulegamy modom tworzonym przez potężne grupy nacisku, czy też zachowaliśmy wrażliwość i zdrowy rozsądek.

Dlatego wzywamy Pana Premiera, by nie zezwolił na zniszczenie Góry Św. Anny i pozwolił jej istnieć w takim stanie, w jakim ją otrzymaliśmy.

Koalicja na rzecz obrony Góry Św. Anny

Góra Św. Anny, 11.02.1998 r.

Koalicję tworzą przedstawiciele następujących organizacji:

 • Pracownia na rzecz wszystkich istot – Bielsko-Biała
 • Towarzystwo Ekologicznego Transportu – Kraków
 • Federacja Zielonych – Opole
 • Federacja Zielonych – Strzelce Opolskie
 • Niezależna Grupa Walcząca „Góra Św. Anny” – Zdzieszowice
 • Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim” – Poznań
 • Pracownia Ekologiczno-Społeczna „Od Podstaw” – Kostrzyn n. Odrą
 • Kolektyw „Inicjatywa Społeczna” – Kostrzyn n. Odrą
 • Federacja Zielonych – Łódź
 • Ośrodęk Działań Ekologicznych „Źródła” – Łódź Federacja Zielonych – Kraków
 • „Grupa na rzecz Ziemi” – Radom
 • SEK „Krąg Przyjaciół Ziemi” – Płock
 • oraz uczestnicy projektu „Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych” PnrWI i osoby indywidualne z opolszczyzny.