DZIKIE ŻYCIE

Do wiadomości spychaczy

Stanisław Zubek

odkrycie
że ziemia
nie musi być płaska
nie dotarło jeszcze
do wiadomości
spychaczy

Stanisław Zubek

Kraków, 27.03.1998

Listopad 1998 (11/53 1998) Nakład wyczerpany