Miesięcznik Dzikie Życie

11/53 1998 Listopad 1998

Finalistki Miss America za ekologią

Przemysław Sobański

Niektóre spośród tegorocznych finalistek Miss America opowiedziały się za ochroną środowiska naturalnego i ujęły ochronę przyrody w swoich wideoklipach pokazywanych podczas finałów.

Miss Oklahoma ochronę środowiska uznała za priorytet swojej pozazawodowej działalności. Miss Alaski, która dostała specjalne stypendium, powiedziała podczas swojej prezentacji, że musimy bardziej dbać o przyrodę, ponieważ jest ona w krytycznym stanie. Z 51 finalistek do pierwszej piątki przeszła m. in. Miss Florydy Lissette Gonzales, która w odpowiedziach na finalne pytania zdecydowanie opowiedziała się za zastopowaniem niszczenia przyrody. Lissette stwierdziła, że naturalne środowisko jest już bardzo zniszczone i pierwsze co powinniśmy zrobić to zająć się jego ochroną z myślą o przyszłych pokoleniach. Gonzales była najbardziej oklaskiwana z piątki finalistek, a u sędziów była druga.

Przemysław Sobański