Miesięcznik Dzikie Życie

11/53 1998 Listopad 1998

Wiersz

Sylwia Chutnik

gdzie podzieją się
wszystkie duszki
mieszkające do tej pory
na górze świętej anny?
wezmą urlop?
wmieszają się w tłum?
może wyemigrują do ameryki?
delikatne grudki ziemi
pochowane pod ciężkim
asfaltem

Sylwia Chutnik