Miesięcznik Dzikie Życie

2/44 1998 Luty 1998

Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej

AS.

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wydało ostatnio ciekawą książkę dla wszystkich miłośników awifauny, zatytułowaną „Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej” autorstwa Eugeniusza Pugacewicza. Książka ta podzielona jest na kilka części – na początku znajdujemy charakterystykę terenu badań, dalej przegląd systematyczny gatunków ptaków z podziałem na rzędy i rodziny oraz podział awifauny lęgowej ze względu na teren, który zamieszkują. Jest to pasjonująca lektura dla wszystkich zainteresowanych ochroną ptaków ostatniego lasu pierwotnego w Polsce – Puszczy Białowieskiej.

AS.