DZIKIE ŻYCIE

Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej

A S

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wydało ostatnio ciekawą książkę dla wszystkich miłośników awifauny, zatytułowaną „Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej” autorstwa Eugeniusza Pugacewicza. Książka ta podzielona jest na kilka części – na początku znajdujemy charakterystykę terenu badań, dalej przegląd systematyczny gatunków ptaków z podziałem na rzędy i rodziny oraz podział awifauny lęgowej ze względu na teren, który zamieszkują. Jest to pasjonująca lektura dla wszystkich zainteresowanych ochroną ptaków ostatniego lasu pierwotnego w Polsce – Puszczy Białowieskiej.

AS.

Luty 1998 (2/44 1998) Nakład wyczerpany