Miesięcznik Dzikie Życie

5/47 1998 Maj 1998

Donosy

„The Ecologist”, vol. 28 no 1

Znowu dochodzą nas alarmujące wieści o bliskim już, przewidzianym na maj br. ratyfikowaniu Multilateral Agreement on Investment. Obrady na temat tego traktatu toczą się w Paryżu w ramach OECD i są otoczone tajemnicą. MAI ma podnieść prawa międzynarodowych korporacji ponad racje publiczne i narodowe. Rola rządów państwowych zostanie ograniczona przez międzynarodowe prawa inwestorów. Korporacje będą mogły zaskarżyć rząd o „stawianie im barier w rozwoju”, natomiast rządy nie uzyskają praw do zaskarżania korporacji. Rządy nie mogą preferować własnych inwestorów przed inwestorami zagranicznymi. Nie mogą też faworyzować inwestorów ze względu na kryteria mające na uwadze prawa człowieka i prawo pracy. Przy całej władzy jaką MAI zapewni korporacjom nie obciąży ich żadnym zobowiązaniem ani odpowiedzialnością w sprawach pracy, pracowników, klientów, praw człowieka czy środowiska. Państwa pragnące ściągnąć obcych inwestorów będą gotowe rozluźnić swoje

standardy socjalne i odnoszące się do środowiska – zwłaszcza państwa mniej zamożne. Zdecydowany protest wniósł premier Malezji, ostrzegając kraje rozwijające się przed przyjęciem propozycji, gdyż staną się koloniami Zachodu. Zawiązała się także koalicja różnych grup organizujących kampanię przeciw MAI oraz informujących opinię publiczną o jego istocie [dotychczas odbyło się kilkanaście dużych akcji przeciwko traktatowi, m.in. lawiny telefonów do senatorów amerykańskich, blokada biura holenderskiego negocjatora MAI w International Herald Tribune zamieszczono całostronicowe ogłoszenie ostrzegające przed konsekwencjami umowy. 28 kwietnia w Paryżu, w dniu planowanego podpisania traktatu, planowany jest międzynarodowy protest wobec MAI – debaty, pikiety, akcje. Więcej informacji na ten temat – Corporate Europe Observatory, email: ceo@xs4all.nl, 1013 LP AB Amsterdam, Prinseneiland 329, red.]

„GEN Europe Newsletter”, 1/98

Czasopismo wydaje Globalna Sieć Wsi Ekologicznych – Global EcoVillage Network. Stowarzyszenie to powstało w 1994 r. Jego celem jest wspieranie rozwoju trwałych osiedli, ułatwianie wymiany informacji między nimi i rozpowszechnianie informacji o nich. Obecnie sieć ma swoich członków w 16 krajach europejskich, a także poza Europą. W numerze znajdziemy reportaże z osad afrykańskich i europejskich, listy czytelników chcących nawiązać kontakt, artykuły o zdrowiu, o wartościach duchowych jakich dostarczają eko-wsie, wreszcie kalendarz spotkań i warsztatów na rok bieżący dotyczą one budownictwa, zakładania ogrodów, życia we wspólnocie, zagadnień ekonomicznych i innych.

Ha-Do

„Roots”, voI. 5, 2/98

Kiedy będziecie czytali ten materiał będzie już wiadomo znacznie więcej, choć nie ma pewności, czy informacje o przebiegu protestu dotrą do Polski. Pod koniec lutego w Roots czytaliśmy: Trwają przygotowania do kolejnej blokady przewozu odpadów z elektrowni atomowych w Niemczech. Zeszłoroczna akcja w Gorleben zgromadziła ok. 15 tysięcy protestujących i była najdroższą akcją w historii niemieckiej policji (115–155 milionów marek). W drugiej połowie marca duży transport odpadów ma przybyć do miejscowości Ahaus. Sprowadzono tu już dodatkowo 30 tysięcy policjantów, wyznaczono 500 metrowy pas wzdłuż torów, na który wstęp jest wzbroniony, służby bezpieczeństwa zastanawiają się nad możliwością całkowitego zamknięcia miasta na czas przejazdu pociągu. Firmy z branży nuklearnej wspomagają ostatnio finansowo miasto Ahaus, aby jego mieszkańcy nie wspierali protestujących, tak jak miało to miejsce w Gorleben.

Tymczasem akcja rozpocznie się 21 marca demonstracją w Munster. W planach jest założenie siedmiu obozów wokół Ahaus i zatrzymanie transportu za wszelką cenę.

LD