DZIKIE ŻYCIE

Zabijanie góry

Jacek Zachara

Pisaliśmy już wielokrotnie o planach poprowadzenia autostrady przez sam środek Góry św. Anny. Dzisiaj plany te są właśnie realizowane.

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny jest najcenniejszym pod względem wartości przyrodniczych obszarem w województwie opolskim. Od niepamiętnych czasów jest miejscem szczególnym, a nawet świętym. Wszystkie te walory zagrożone są przez budowaną autostradę.

Autostrada A4 ma przeciąć piękny starodrzew bukowy, zniszczy bezcenne skarby przyrody – cenniejsze niż każda suma pieniędzy i stanowiące o atrakcyjności tego regionu. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić bezmyślności z jaką ustalono lokalizację autostrady. Dlaczego jej 11-kilometrowy odcinek biegnie przez ten właśnie obszar, a nie przez tereny bezwartościowe przyrodniczo? Odpowiedź jest prosta: lobby autostradowe jest ślepe na jakiekolwiek wartości poza pieniądzem.

Wiele osób z tej niepowtarzalnie pięknej okolicy, czujących niepokój i zagrożenie wobec projektu budowy autostrady, prosiło nas o pomoc i zaangażowanie się w kampanię na rzecz obrony przyrody i praw mieszkańców tej ziemi.

W dniach 7–14 lutego trzydziestu aktywistów ekologicznych z całej Polski (w tym liczna grupa z opolskiego) przebywać będzie na Górze Św. Anny i w okolicach, w ramach projektu Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Będą poznawać prawdziwe problemy mieszkańców, słuchać ich i starać się zrozumieć specyficzną sytuację tego terenu. Spotkają się z przyrodnikami, prawnikami, doświadczonymi działaczami ekologicznymi, znawcami kultury i problemów przyrodniczych i kulturowych tego bioregionu.

Obóz zorganizowany został wspólnie z Towarzystwem Ekologicznego Transportu, które prowadzi na dużą skalę kampanię antyautostradową. W dniu 12 lutego planowana jest manifestacja w Opolu, a następnego dnia, w remizie strażackiej w Wysokiej spotkanie z miejscową ludnością. Relacja ukaże się w kwietniowym numerze „Dzikiego Życia”.

JZ

Marzec 1998 (3/45 1998) Nakład wyczerpany