Miesięcznik Dzikie Życie

10/52 1998 Październik 1998

Trochę o Mitsubishi

Przemysław Sobański

Mitsubishi to jedna z największych pośród światowych kompani wycinających puszcze. Firma prowadzi wycinki w Brazylii, płd-wsch. Azji, Syberii, Kanadzie, USA dodatkowo skupuje stare drzewo od innych. Mitsubishi ma też udział w kopalniach minerałów, naftowych inwestycjach i w produkcji nuklearnej.

W 1990 r. wystartowała kampania bojkotu Mitsubishi, mająca na celu zmuszenie tej korporacji do zaprzestania niszczenia tropikalnych, umiarkowanych i przybrzeżnych puszcz. Bojkot obejmuje niekupowanie produktów Mitsubishi (m.in. wyrobów elektronicznych, samochodów, nixona, piwa Kirkin). Od lutego br. są dwa wyjątki od bojkotu: Mitsubishi Motor Sales of America i Mitsubishi Electric America. Firmy te podpisały odpowiednie umowy korzystne dla ochrony środowiska naturalnego. Bojkotowi pomagają bezpośrednie akcje przy biurach i sklepach Mitsubishi, na przyjęciach, na budynkach i na autostradach (rozwieszanie płacht). Kampania przynosi efekt. Mitsubishi musiała wycofać się z niektórych haniebnych inwestycji, a klientów ubywa. Korporacja Mitsubishi nie przyznaje się do niszczenia lasów, fakty jednak wskazują, że jest ona największą w świecie firmą zużywającą drewno.

Przemysław Sobański