DZIKIE ŻYCIE

W sprawie Góry Św. Anny list otwarty

Przez ponad miesiąc setki przeważnie młodych ludzi próbowały powstrzymać budowę autostrady przez Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny. Ich dramatyczna blokada budowy na granicy rezerwatu była wyrazem odruchu serca bardziej niż jakiejkolwiek rachuby korzyści czy strat z tego płynących. Ci ludzie, mimo nieraz młodego wieku, stali się wyrzutem sumienia dla wielu z nas, zajętych swoimi sprawami i niezauważających jak w wielu miejscach ginie i degraduje się polska przyroda, krajobraz i wartości kulturowe.

Wbrew opinii technokratów, że ekolodzy przegrali z kretesem, bo nikt ich protestu nie potraktował poważnie i że Góra Świętej Anny interesowała tylko garstkę nieletniej młodzieży i wagarowiczów, chcemy jasno stwierdzić, że w polskim społeczeństwie są ludzie, którzy popierają protest w obronie Góry. Nie tylko liczne organizacje ekologiczne, słuchacze rozgłośni radiowych i czytelnicy gazet, którzy wyrażali swój szacunek dla tych obrońców przyrody, ale także wielu ludzi nauki i kultury pragnie wyrazić swoją solidarność z tymi, którzy ryzykując interwencje ochroniarzy, policji, zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, gotowi byli do końca domagać się uratowania tego przyrodniczo-­kulturowego skarbu Opolszczyzny jakim jest Góra Świętej Anny. W tej sytuacji uważamy, że wyciąganie konsekwencji karnych wobec aresztowanych nie powinno mieć miejsca.

 • prof. Roman Andrzejewski
 • prof. Janusz Bogdanowski
 • Anna Bogucka-Skowrońska
 • Małgorzata Braunek
 • Stefan Chalubiński
 • Wojciech Eichelberger
 • Tanna Jakubowicz-Mount
 • dr A.Janusz Korbel
 • prof. Stefan Kozłowski
 • prof. Aleksander Krawczuk
 • Jacek Kuroń
 • prof. Wiesław Łukaszewski
 • Urszula Pająk
 • Ryszard Peryt
 • Maciej Prus
 • prof. Jan Świderski
 • Magda Umer
 • prof. Zbigniew T. Wierzbicki

10 czerwca 1998