DZIKIE ŻYCIE

Apel Komitetu Organizacyjnego Zimowej Olimpiady Ekologicznej w 2006 roku na górze polskich odpadów komunalnych

Apel Komitetu Organizacyjnego Zimowej Olimpiady Ekologicznej w 2006 roku na górze polskich odpadów komunalnych
skierowany do
Prezydenta, Parlamentu oraz Rządu RP

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,
Ponieważ idea organizacji Zimowej Olimpiady Ekologicznej w Zakopanem w 2006 roku budzi tak wielkie zainteresowanie w polskim społeczeństwie, a jednocześnie rozwiązania proekologiczna są tak bliskie wszystkim Polakom, proponujemy: - natychmiastowe rozpoczęcie zwożenia śmieci ze wsi, miasteczek i miast całej Polski w jedno miejsce w naszym kraju, tak aby zawczasu usypać z nich szczyt, na którym odbędą się konkurencje alpejskie zimowych igrzysk. Z wyliczeń wykonanych przez najlepszych polskich specjalistów wynika, że jeżeli rozpoczniemy usypywać górę śmieci jeszcze w tym roku, na czas uzyskamy konieczną jej wysokość. Ekspertyzy te jednak będą dokumentami poufnymi, gdyż zbyt wczesne ich upublicznienie mogłoby spowodować wykradnięcie pomysłu przez komitety organizacyjne pozostałych miast kandydujących do goszczenia igrzysk zimowych. W związku z powyższą propozycją zwracamy się do Parlamentu, Rządu oraz Prezydenta RP o przyjęcie stosownych uchwał koniecznych do wybrania miejsca, odpowiedniego dla rangi tego ekologiczno –sportowego przedsięwzięcia, tak aby podczas obrad Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w roku 1999 Polska mogła czynem udowodnić, że jest krajem, który zrobi wszystko, aby właśnie na jej terenie odbyła się Zimowa Olimpiada Ekologiczna. Będziemy wdzięczni za pilne i pozytywne rozpatrzenie naszego wspaniałego pomysłu.

Z poważaniem

Ogólnopolska koalicja na rzecz pierwszej zimowej
ekologicznej olimpiady 2006 w Polsce

PS: Od środowisk ekologicznych i naukowych w Polsce napłynęły już pierwsze sugestie, aby miejscem ZIO 2006 były wyrobiska i góry kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Doskonałe, centralne położenie (łatwość zwożenia odpadów z całej Polski), świetna komunikacja (dwupasmowa szosa ekspresowa z Warszawy do Katowic)  i potrzeba zaktywizowania regionu wydają się mocnymi argumentami za tą lokalizacją.