DZIKIE ŻYCIE

Pożar kompleksu narciarskiego Vail

Peter Berger

Rankiem 19 października 1998 r. trzy budynki i cztery wyciągi krzesełkowe w kompleksie narciarskim Vail w stanie Colorado, jednym z największych tego typu ośrodków w USA zostały zniszczone przez ogień. Do podpalenia przyznał się w informacji wysłanej do środków masowego przekazu Front Wyzwolenia Ziemi (Earth Liberation Front).

ELF podaje, iż akcja została przeprowadzona w obronie rysiów zagrożonych planami rozbudowy centrum narciarskiego. Tydzień przed pożarem Vail otrzymało prawo do zabudowy kolejnych 375 hektarów okolicznych dzikich terenów. Skarga ekologów do sądu federalnego została odrzucona. Rozbudowa centrum narciarskiego zniszczy ostatnie siedliska rysia w Colorado.

Na sześć dni przed akcją rozpoczęła się wycinka drzew. Cały teren otoczono płotami. Ogień został podłożony w nocy na wysokości 3350 m npm., w urwistym, pokrytym śniegiem terenie. Straty szacuje się (w przeliczeniu na polską walutę) na 41 mln złotych. ELF zapowiada powrót do Vail, jeśli prace budowlane i wycinki będą kontynuowane.

Peter Berger