Miesięcznik Dzikie Życie

9/51 1998 Wrzesień 1998

Obóz w Wapienicy

Red.

W dniach od 5 do 12 lipca w Dolinie Wapienicy odbył się kolejny obóz uczestników projektu Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych, w którym wzięło udział około 30 uczestników. Obóz zorganizowany został w porozumieniu z Nadleśnictwem Bielsko.

Red.