DZIKIE ŻYCIE

Obóz w Wapienicy

Miesięcznik Dzikie Życie

W dniach od 5 do 12 lipca w Dolinie Wapienicy odbył się kolejny obóz uczestników projektu Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych, w którym wzięło udział około 30 uczestników.

Obóz zorganizowany został w porozumieniu z Nadleśnictwem Bielsko.

Red.

Wrzesień 1998 (9/51 1998) Nakład wyczerpany