DZIKIE ŻYCIE

Część amerykańskiej Polonii i działacze ekologiczni w obronie Tatr

Publikujemy fragmenty listu grupy amerykańskich aktywistów ekologicznych do prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juana Antonio Samarancha, przesianego do wiadomości wszystkich członków prezydium MKOL


Zwracamy się do Pana odnośnie kandydatury polskiego miasta Zakopane do organizacji igrzysk olimpijskich w 2006 roku. Uważamy, że zarówno pomysł, jak i realizacja kampanii propagandowej na rzecz olimpiady przez polski rząd i miasto Zakopane wzbudzają wiele zastrzeżeń. Pierwsze z nich dotyczy lokalizacji zawodów w Zakopanem. Miasto to jest otoczone przez najbardziej unikalne i delikatne fragmenty alpejskiego ekosystemu Północnych Karpat. Walory te spowodowały przyznanie tym górom statusu parku narodowego, którego powołanie może być porównywalne tylko z powołaniem Parków Narodowych Yosemite czy Yellowstone w zachodniej części USA. Dziś TPN jest najcenniejszym i unikalnym parkiem narodowym w Polsce. (...)

Zakopane musi stosować się do lokalnych, narodowych i międzynarodowych restrykcji rozbudowy. Ponieważ zawody wymagają użycia terenu i inwestycji na obszernej części parku, olimpiada zniszczyłaby znaczną cześć jego obszaru oraz dziesięciolecia wysiłków przyrodników dla ocalenia tych gór. Igrzyska byłyby zwyczajnie nielegalne w odniesieniu do polskich praw o ochronie środowiska naturalnego. (...)

Projekt Olimpiady złożono bez konsultacji z TPN, bez oceny oddziaływania na środowisko, jaka jest wymagana przez polskie prawo i MKOL. Na domiar wszystkiego propozycja była wysunięta tajnie, a dopiero dwa miesiące później przedstawiono ją najpierw ministerstwu, a później dyrekcji TPN. Stało się tak, chociaż polski Minister Ochrony Środowiska podpisał (na spotkaniu europejskich ministrów w lecie '98) układ wymagający, żeby wszystkie dokumenty dotyczące ochrony środowiska były jawne.

Drugie zastrzeżenie dotyczy pozaregulaminowych i nieetycznych sposobów, jakich używają rząd i władze Zakopanego do wygrania rywalizacji. Do tych przykładów zaliczyć można próby odebrania stanowiska dyrektorowi Tatrzańskiego Parku Narodowego. (...)

Organizacje ekologiczne, naukowe i polscy artyści przyłączyli się do kampanii przeciwko pomysłowi Igrzysk w Tatrach. Wśród organizacji ekologicznych są: Polski Klub Ekologiczny, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, Federacja Zielonych. Wśród organizacji naukowych znalazł się Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. W październiku '98 11 czołowych polskich ludzi kultury podpisało list otwarty protestując przeciw organizacji Olimpiady w górach tatrzańskich. Wśród popierających protest jest dwoje laureatów nagrody Nobla, pisarze, reżyser, kompozytor. Protest popierany jest też przez niektórych działaczy polonijnych i amerykańskie organizacje ekologiczne, włączywszy najbardziej znane na zachodnim wybrzeżu, gdzie świadomość ochrony lasów jest wysoka. Nasilający się protest nieustannie pojawia się w polskich i niektórych międzynarodowych mediach.

W razie potrzeby dodatkowych informacji odnośnie proponowanego projektu igrzysk w Zakopanem prosimy o kontakt z PAEA (Związek Ekologiczny Polonii Amerykańskiej: PAEA School of Information Management and Systems 102 Hall University of California Berkeley, Ca 94720-4600).

- Przemysław Sobański, Członek Zarządu PAEA, działacz ekologiczny;
- Sławomir Dobrzański, Członek Zarządu PAEA, pianista;
- Jacek Purat, Członek Zarządu PAEA, biolog;
- Peter Berger, United States Peace Cors Volunteer;
- Kelly Quirk; Executive Director, Rainforest Action Network;
- Reinard Knutsen, Projects Coordinator, Shundahai Network;
- Brett Doran, Amazon Watch;
- David Wolfburg, Action Resource Center;
- Michael Passoff, Environmenta1 Program Consultant, Ancient Forest Committee, Sierra;
- Michael Jim Jontz, Executive Director, American Lands;
- Rene Voss, Legislative Director Project/Earth Island Institute,
- John Muir Project/Earth Island Institute;              
- Andrew Beath, EarthWays Foundation;
- Nancy Pearlman; Ecologocal Center of Southern California;
- Ruth Rosenhek, Director, Rainforest Information Centre;
- Yevgenya Shevtsov, North Hollywood Zoo;
- Tanya Brannan, Redwood Summer Justice project;
- Paul Racko, Long Beach Organic.

Czerwiec 1999 (6/60 1999) Nakład wyczerpany