DZIKIE ŻYCIE

Profesor Henryk Skolimowski o gospodarowaniu lasami

Profesor Henryk Skolimowski
o gospodarowaniu lasami

"Gospodarka lasami nie może być zredukowana do traktowania ich jako zwykłych towarów. Gospodarka lasami to gospodarka bezcenną spuścizną naturalną i duchową człowieka.


Nie łudźmy się, że wiedza botaniczna i biologiczna jest wystarczająca do stworzenia zrównoważonej gospodarki lasami polskimi. Tu nie chodzi tylko o gospodarowanie lasami z tygodnia na tydzień. Bo tego rodzaju gospodarka sprowadza się zbyt często do pytania: jak zwiększyć profit? To pytanie natychmiast nasuwa następne: Czyj profit? Jak również dalsze pytania: A co z przyszłymi pokoleniami? A co z bezcennymi skarbami natury? Te pytania wymagają o wiele głębszego kontekstu niż na to pozwala typowa wiedza leśników. Te pytania również prowadzą do refleksji nad naturą obecnego kapitalizmu. Nie jest sekretem, że wizja obecnego kapitalizmu (również w Polsce) jest zdumiewająco ograniczona. Mówi się niekiedy o ideologii ekologicznej jako czymś co przeszkadza w działaniu. A nie mówi się o ideologii chciwości! Aby tej ideologii się przeciwstawić, musimy stworzyć modele trwałej gospodarki, które wychodzą poza kryteria tzw. standardowego zarządzania lasami, które to zarządzanie jest zbyt często kontrolowane kryteriami natychmiastowego profitu”.

Prof. Henryk Skolimowski
„Wizje Nowego Millenium”
Kraków 1999

Czerwiec 1999 (6/60 1999) Nakład wyczerpany