DZIKIE ŻYCIE

Ryś wraca do Colorado

Peter Berger

25 lat temu przemysł drzewny, futrzarski i inne inwestycje wytępiły rysie w Colorado (Stan USA wielkości Polski, pokryty górami). Teraz rysie wracają.


W lutym 1999 r. biolodzy wypuścili cztery rysie w regionie San Juan Mountains, w ramach programu renaturalizacji ekosystemów górskich. Rysie przetransportowano z British Columbia w Kanadzie, gdzie obecnie populacja tych zwierząt jest bardzo liczna - ze względu na równie dużą liczebność zająca amerykańskiego, głównej zdobyczy rysia.

W tym roku w Colorado zostanie wypuszczonych ki1ka tuzinów rysi, w roku 2000 i 2001 po 50 sztuk. Nie jest pewne, czy reintrodukowane rysie przeżyją i będą się rozmnażać. Ich przetrwanie zależy od wielkości populacji zajęcy amerykańskich, zdolności do szybkiego utworzenia własnych terytoriów i odnalezienia partnerów.

Nieco groteskowym elementem programu jest fakt, że 200 tysięcy dolarów wpłacił na jego realizację Vail, kompleks narciarski podpalony w październiku zeszłego roku przez Front Wyzwolenia Ziemi (ELF) w proteście przeciwko ekspansji infrastruktury narciarskiej zagrażającej... terytoriom rysiów. Prawdopodobnie ze względu na sponsora rysie są reintrodukowane w odległych górach San Juan, a nie na obszarach wokół Vail (ciekawe jakie jeszcze korzyści oprócz przyjaznych doniesień mediów odniesie Vail z finansowego wsparcia programu, jestem bardzo sceptyczny wobec takiej wymiany - w jednym miejscu niszczenie przyrody przez infrastrukturę narciarską, a w innym reintrodukcja ginących gatunków).

W każdym razie wiadomości są takie, te rysie wracają, a biolodzy są pełni nadziei na, powodzenie programu. Jak powiedział jeden z naukowców z Colorado – „Mamy obowiązek. naprawić to, co nasi przodkowie zrobili ze zwierzętami w tym kraju”. Inni ludzie w USA i w świecie powinni słuchać jego rady.

Peter Berger

Czerwiec 1999 (6/60 1999) Nakład wyczerpany