DZIKIE ŻYCIE

Bilans mariażu nauki z kapitalizmem (okiem obiektywnego Obserwatora). Raport Kirkpatrick Sale

Bilans mariażu nauki z kapitalizmem
(okiem obiektywnego obserwatora)

Raport Kirkpatrick Sale, na podst.: Five Facets of a Myth

ZYSKI:

  • Co szósty człowiek żyje dzisiaj otoczony bogactwem materialnym, jakie nie marzyło się w przeszłości nawet królom.
  • Transport i łączność pozwalają na przenoszenie ludzi, towarów i informacji na niespotykaną w historii skalę.
  • O 1/3 wydłużyło się życie ludzi, nastąpił wielki postęp w dziedzinie ochrony zdrowia i w ogólnej higienie, dzięki czemu ilość ludzi na ziemi zwiększyła się w ostatnich trzech wiekach dziesięciokrotnie.

STRATY:

  • Dobrobyt miliarda ludzi został okupiony zagładą gatunków i całych systemów przyrodniczych. Tytko w XX wieku wyginęło przynajmniej 500 000 gatunków.
  • Wpływ dobrobytu miliarda ludzi na pozostałe pięć miliardów jest niszczący, podobnie jak na przyrodę. Zostali skolonizowani, przesiedleni, ich lokalne, harmonijne ekonomie upadły, a warunki środowiskowe pogorszyły się tragicznie. Jakkolwiek ich życie nigdy nie było luksusowe, to obecnie żyją w większej nędzy i ubóstwie niż kiedykolwiek.
  • Także ludzie żyjący w krajach dobrobytu nie wydają się wszyscy szczęśliwi. W bogatych krajach zwiększa się ilość chorób psychicznych, narkomania, przestępczość, ilość rozwodów, samotność, a przygnębienie stało się zjawiskiem społecznym. Okazało się, że bogactwo materialne nie ma związku ze szczęściem jednostek.

Utopiami okazały się futurologiczne przewidywania z XIX wieku i z ostatnich dziesięcioleci (wizja komputerowego raju). Energia atomowa, chemizacja rolnictwa, jawność życia publicznego, państwo pomyślności i dobrobytu - wszystkie te nadzieje ludzkości wiązane z postępem, u schyłku XX wieku okazały się w praktyce utrapieniem, jeśli nie koszmarem. W przodującym państwie postępu, USA od 25 lat wzrasta ilość biednych i spada średni zarobek, zwiększa się czas pracy, a od 1980 roku wzrasta zachorowalność i śmiertelność.

Za: Resurgence, No 192

Kwiecień 1999 (4/58 1999) Nakład wyczerpany