Miesięcznik Dzikie Życie

4/58 1999 Kwiecień 1999

Potęga techniki

Stanisław Zubek

technika
wynalazła
tysiąc sposobów
zabijania
i
ani jednego
na
zmartwychwstanie

Stanisław Zubek
Kraków, 15.04.1998 r.