DZIKIE ŻYCIE

Potęga techniki

Stanisław Zubek

technika
wynalazła
tysiąc sposobów
zabijania
i
ani jednego
na
zmartwychwstanie

Stanisław Zubek
Kraków, 15.04.1998 r.

Kwiecień 1999 (4/58 1999) Nakład wyczerpany