DZIKIE ŻYCIE

Pracownia poszukuje osób i organizacji zainteresowanych procesem certyfikacji lasów w Polsce

O prowadzeniu prawidłowej gospodarki leśnej ma świadczyć przyznanie uznanego na świecie znaku FSC (FSC to organizacja pozarządowa, pomysłodawca certyfikacji), poprzedzone kontrolą przeprowadzoną przez instytucję certyfikującą - w Polsce jest to SGS. Dla każdego kraju powinny powstać standardy odpowiednie do lokalnych warunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Do tej pory w Polsce nie powstała grupa robocza FSC, której zadaniem byłoby opracowanie krajowych standardów. Tymczasem certyfikat otrzymało już pięć regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych mających pod sobą łącznie powierzchnię ponad 2 milionów hektarów.


Planujemy zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji zainteresowanych procesem certyfikacji. Na takim spotkaniu chcemy wymienić poglądy nt. istoty certyfikacji, podzielić się doświadczeniami w dotychczasowych kontaktach z SGS, zastanowić się co wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o procesie certyfikacji, co możemy wspólnie zdziałać, jak przygotować się do stworzenia grupy roboczej pracującej nad standardami. Prosimy o kontakt osoby chcące wziąć udział w spotkaniu. Szukamy kontaktu z organizacjami w certyfikowanych RDLP, z którymi przyznanie certyfikatu było konsultowane. Szukamy osób, które chcą mieć wpływ na gospodarkę leśną i chcą zaangażować się w proces FSC.

Czekamy też na wasze propozycje, kogo warto zaprosić na takie spotkanie, jakie są wasze uwagi na ten temat? Planujemy dodatkowo, w późniejszym terminie, warsztat certyfikacyjny z udziałem przedstawiciela SGS oraz jednej z zagranicznych organizacji ekologicznych zajmujących się tym problemem od strony NGOs. Czekamy na wszelkie uwagi, propozycje i zgłoszenia. Proszę pisać na adres Pracowni, na ręce Lili Dawidziuk. Gdy tylko skonkretyzuje się termin i program spotkania, zainteresowanym osobom prześlemy szczegóły.

Kwiecień 1999 (4/58 1999) Nakład wyczerpany